Här finns kartorna

Senast ändrad: 14 december 2023

SLUs Markfuktighetskarta finns nu tillgänglig för hela landet. Kartan har tagits fram genom ett samarbete mellan SLU, Skogsstyrelsen, Formas och ett EU-Interreg projekt WAMBAF Tools.

SLU Markfuktighetskarta går att titta på online eller i mobilen via webbapp

För den som vill ladda ner kartan i eget GIS går SLU Markfuktighetskarta och SLU Markfuktighetskarta klassad att ladda ner via följande verktyg:

Utöver markfuktighetskartorna finns det också modellerade nätverksbildade vattendrag att ladda ner (Länsvis) via Skogsstyrelsens ftp

 

Beskrivningar av kartorna

Dokumentationen angående vattendrag och markfuktighetskartor förklarar hur kartorna beräknats och hur de kan tolkas. Därtill finns också en produktbeskrivning och en teknisk beskrivning av kartorna.

ibsr_p2_WAMBAF_TOOLBOX_project-logo_full-coloured.png

 


Kontaktinformation

Anneli Ågren
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Akvatisk landskapsanlays
Telefon +46 (0)90-786 8427; +46 (o)72 714 4792