Kort historik

Senast ändrad: 17 mars 2022
Back

Anneli Ågren på Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel, SLU, leder en forskargrupp som utvecklat nya markfuktighetskartor. Arbetet startade kring 2014-2015 då William Lidberg anställdes som doktorand för att utveckla mer noggranna markfuktighetskartor.

Avhandlingen försvarades 29 Mars 2019. Pressreleasen kring det finns att läsa här: ”Så kan skogens dolda vatten skyddas”

Avhandlingen finns att läsa i sin helhet här: "Digital wet area mapping"

Glädjande är att William Lidberg vann Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens pris för bästa avhandling – Stort grattis!

Prisutdelning KSLA

©Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

 

Projektlogga

 


Kontaktinformation

Anneli Ågren
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Akvatisk landskapsanlays
Telefon +46 (0)90-786 8427; +46 (o)72 714 4792