Hoppa till huvudinnehåll

Predikterad tjocklek på organiska lagret

Predikterad tjocklek på organiska lagret

Heltäckande information med hög detaljgrad

 

Produkten är en sambearbetning av kartunderlag från Lantmäteriet, SGU och SMHI samt fältdata från Markinventeringen.

 

Torvkartan är utvecklad av Anneli M. Ågren, Eliza Maher Hasselquist, Johan Stendahl, Mats B. Nilsson, Siddhartho S. Paul vid Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel, SLU i Umeå samt Institutionen för mark och miljö, SLU i Uppsala.

 

Kartorna är producerade av Anneli Ågren och Yiqi Lin, Institutionen för Skogens Ekologi och Skötsel, SLU i Umeå.

 

Bland finansiärerna finns:

  • Skogsstyrelsen
  • Formas
  • Naturvårdsverket.

Anneli Ågren

Bild på Anneli Ågren, foto: Helena Granqvist

Kontaktinformation

Anneli Ågren 
Forskare vid Institutionen för skogens ekologi och skötsel; Akvatisk landskapsanlays
Telefon: +46907868365, +46727144792
E-post: anneli.agren@slu.se
Publicerad: 12 december 2022 - Sidansvarig: tejshree.tiwari@slu.se
Loading…