Kontakt

Senast ändrad: 08 februari 2024

Här hittar du kontaktuppgifter och adresser till institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi:

Styrelse

Prefekt

Totte Niittylä, totte.niityla@slu.se, tel: +46(0)90-786 85 33

Ställföreträdande/Biträdande Prefekt

Ove Nilsson, ove.nilsson@slu.se, tel: +46(0)90-786 84 87

 

Kommunikation

UPSC Kommunikatör

Anne Honsel, anne.honsel@slu.se, tel: +46(0)90-786 81 39

Forskningskoordinator

Maria Israelsson Nordström, maria.nordstrom@slu.se, tel: +46(0)90-786 82 43

 

Administration

Ekonomer

Anders Eman, anders.eman@slu.se, tel: +46 (0)90-786 82 87

Anna-Karin Strömberg, anna.karin.stromberg@slu.se, tel: +46(0)90-786 86 15, mobile: +46(0)73-089 527 27

Johanna Ivarsson, johanna.ivarsson@slu.se, tel: +46(0)76-144 5237

Institutionsadministratör

Ann-Katrin Israelsson, ann.katrin.israelsson@slu.se, +46(0)90-786 83 93

Personaladministratör

Sara Nilsson, sara.nilsson@slu.se, tel: +46(0)90-786 85 37

 

IT-Support

Simon Birve, genfys-support@slu.se, tel: +46 (0)76 513 6881

 

Adresser

Besöksadress

Umeå Plant Science Centre, Linnéus väg 6, SE-901 87 UMEÅ, Sverige

Leveransadress (brev)

Umeå Plant Science Centre, Institutionen för skoglig genetik, Sveriges lantbruksuniversitet, 90183 UMEÅ, Sverige

Leveransadress (paket)

Umeå Plant Science Centre, KBC-building, Lastplats KBC, Linnaeus väg 6, Umeå Universitet, 90736 UMEÅ, Sverige 
 


Kontaktinformation