Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för skoglig resurshushållning

Vår verksamhet är inriktad på att kombinera forskning och fortlöpande miljöanalys med ämnesöverskridande projekt, vilket vi tror ger unika möjligheter att utveckla helhetskoncept för ett hållbart nyttjande av naturresurserna.

Forskning

Vi vill att verksamheten inom våra ämnesområden aktivt ska medverka i utvecklingen av skogssektorn och övriga samhället, samtidigt som vi eftersträvar en stark internationell konkurrenskraft inom vår forskning. 

Utbildning

Vi vill att våra studenter ska få den bästa kompetensen och eftersträvar att våra utbildningar ska vara förankrade i både forskning och efter samhällsbehov.

Fyra personer står i skogen och pratar. Foto.

Riksskogstaxeringen

Inventering, analys och redovisning av officiell statistik om de svenska skogarnas tillstånd och förändring.

Två människor klavar träd. Foto.

Nationella Inventeringar av Landskapet i Sverige

Paraplyprogram som samlar ett flertal inventeringar med syfte att samla, analysera och presentera data om landskapet i Sverige.

Blommor och gräs med hav och himmel i bakgrunden. Foto.

Skogliga Hållbarhetsanalyser

Forskningsprogram som arbetar med analyser av skoglig planering, förvaltning och vidareutveckling av Heurekasystemet.

Trädmodeller på digital skärm. Foto.

Nyheter

Rön från forskning och miljöanalys

Kalender

Publicerad: 14 juni 2024 - Sidansvarig: emma.sandstrom@slu.se

Kontakter vid institutionen för skoglig resurshushållning

Prefekt: Hans Petersson, hans.petersson@slu.se, 090-786 8501
Ställföreträdande prefekt: Dianne Wästerlund, dianne.wasterlund@slu.se, 090-786 8450

Postadress: Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 901 83 Umeå 
Besöksadress: Skogsmarksgränd, 901 83 Umeå 

Fler kontakter vid institutionen.  

Loading…