Sveriges lantbruksuniversitet

Skoglig matematisk statistik

Ämnesområdet handlar om forskning kring matematiska och statistiska metoder där vi beskriver och modellerar egenskaper hos organismer och livsprocesser som ingår i skogsekosystem och skogslandskap. 

Publicerad: 24 november 2016 - Sidansvarig: ylva.melin@slu.se