Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning inom landsbygdsutveckling

Avdelningen för landsbygdsutveckling bedriver forskning och utbildning om landsbygdens utveckling både i Sverige och Europa och i Syd. Avdelningen spänner över flera akademiska discipliner, i huvudsak inom samhällsvetenskaperna. Viktiga forskningsområden är:

  • landsbygdspolitik
  • markens och naturresursernas användning
  • sociala och ekonomiska relationer
  • samspelet mellan landsbygd och stad
  • migration

Avdelningen för landsbygdsutveckling

Avdelningschef

Margarita Cuadra, forskare, 018-67 11 53, margarita.cuadra@slu.se

Biträdande avdelningschef

Patrik Oskarsson, forskare, 018-67 26 66 / 0763 25 30 00, patrik.oskarsson@slu.se


Förteckning över samtliga medarbetare vid avdelningen »


Publicerad: 07 maj 2019 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…