Sveriges lantbruksuniversitet

Utbildning

Institutionen bedriver grundutbildning på avancerad nivå genom SLU:s Master program Euroforester.  Utbildningen riktar sig till Masterstudenter, Jägmästare, Skogmästare samt fristående sökande. För doktorander erbjudes forskarutbildningskurser på SLU.s olika campus.

Institutionen utför även externa kurser samt uppdragsutbildning bland annat riktat mot skogsektorn i regionen. Syfte är att vara en aktiv part i utvecklingen av sydsvenskt skogsbruk och att få återkopplingar från sektorn till institutionens verksamhet.

Euroforester MSc programme

-thought the eyes of students from 2017/18

Euroforester MSc programme

About Euroforester, an introduction by Program Director Jörg Brunet
Publicerad: 13 februari 2018 - Sidansvarig: Desiree.Mattsson@slu.se
Loading…