Publikationer

Senast ändrad: 04 april 2019
böcker_300x300_foto_Jenny_Svennås-Gillner.jpg

Vatten och miljö publicerar resultaten från forskning och miljöanalys bland annat som vetenskapliga artiklar, avhandlingar, studentarbeten och rapporter, bland annat i en egen rapportserie.

Längst ned på sidan listas de 450 senaste publikationerna från Vatten och miljö. Använd länken nedan om du vill se alla publikationer.

Samtliga publikationer från Vatten och miljö i  SLU:s publikationsdatabas SLUPub

Fakta:

Nuvarande institutionen för vatten och miljö har tidigare hetat institutionen för miljöanalys. I utsökningen av publikationer från SLUpub i länken ovan så kommer publikationer kopplade till båda dessa namn.


Kontaktinformation
Sidansvarig: lars.sonesten@slu.se