TRACED: spårar dioxiner i vatten

Senast ändrad: 10 maj 2024

Det övergripande målet för projektet TRACED är att utveckla en ny lättanvänd metod för att spåra dioxiner i vatten där föroreningskällan finns i närområdet. Målet är förbättrade förutsättningar att hantera de föroreningar som finns innan de sprider sig.

Mer info publiceras inom kort.