Områden

Senast ändrad: 28 mars 2022

Områden med pågående eller tidigare miljöövervakning av smågnagare och andra smådäggdjur inom det Nationella Miljöövervakningsprogrammet i Sverige, dvs i Vindeln (sedan 1971), Grimsö (sedan 1973), Norra Kvill (1981-2003), Boa-Berg (1985-90), Ammarnäs (sedan 1995), Stora Sjöfallet (sedan 2001), Vålådalen/Ljungdalen (sedan 2001) och Skåne (sedan 2017).

 

Karta som visar områden där miljöövervakning av smådäggdjur i Sverige.