Områden

Senast ändrad: 23 mars 2021

Områden med pågående eller tidigare miljöövervakning av smågnagare (och andra smådäggdjur) inom det Nationella Miljöövervakningsprogrammet i Sverige, dvs i Vindeln (sedan 1971), Grimsö (sedan 1973), Norra Kvill (1981-2003), Boa-Berg (1985-90), Ammarnäs (sedan 1995), Stora Sjöfallet (sedan 2001), Vålådalen/Ljungdalen (sedan 2001). Nuvarande och tidigare projektledarens egen anknytande forskning sker framför allt inom Vindeln-området nordväst om Umeå.