Kräftor och kräftfiske

Senast ändrad: 08 maj 2023

I Sverige finns två arter av sötvattenskräftor: den ursprungliga flodkräftan och den introducerade signalkräftan. Bestånden av flodkräfta har dock minskat kraftigt i landet sedan början av 1900-talet, främst på grund av kräftpest. På senare tid har smittspridning från signalkräftan men också försurning, föroreningar och vattenreglering bidragit till minskningen.

Man räknar med att så mycket som 97 % av flodkräftbestånden slagits ut under de senaste hundra åren så därför är arten akut hotad. Flodkräftan har ett stort kulturellt, socialt och ekonomiskt värde. På många håll i landet pågår arbetet med att bevara flodkräftan genom att odla den och genom att förbättra flodkräftfisket.

Signalkräfta, som är kronisk bärare av sjukdomen kräftpest, introducerades i Sverige med start på 1960-talet. Nu finns bestånd i Hjälmaren och Vättern som är fiskbara för yrkesfisket. Yrkesfiskets totala fångster i dessa båda sjöar ökade tidigare mycket kraftigt, mest på grund av kraftigt ökad redskapsinsats.

Signalkräftan har ofta gett ett bra fiske i södra Sverige. Men tyvärr har introduktionen av signalkräfta samtidigt inneburit en katastrof för flodkräftan då utslagningen av bestånden har ökat fyrfaldigt sedan vi tog in arten. Sedan 2016 är signalkräftan därför klassad som en invasiv art genom en EU förordning och man får inte längre odla eller ge några som helst utsättningstillstånd för arten. Redan 1994 förbjöds utsättningar av signalkräfta till nya vatten men massiva illegala utsättningar har skett och sker sorgligt nog än idag och fortsätter att sprida kräftpesten. Även signalkräftan kan drabbas av akut kräftpest och dö om den blir stressad.

I Vättern, och bara där, får även allmänheten fiska under några helger i augusti och september.

Utbildnings- och informationsmaterial om kräftor och kräftodling

Kräftodlingens ABC är ett utbildningspaket riktat till den som vill börja odla flodkräftor. Paketet innehåller en handbok, en film samt information om finansiering, flodkräfta och kräftpest. Läs mer om och ladda ner Kräftodlingens ABC >>

Våra informationsfoldrar lär dig mer om kräftor i Europa, om var kräftorna lever och om traditioner kring kräftfiske. En folder handlar om flodkräftan en annan om kräftpesten..  Läs och ladda ner våra kräftfoldrar >>


Kontaktinformation

Patrik Bohman, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Sötvattenslaboratoriet, SLU
patrik.bohman@slu.se, 010-478 42 17