Databasen för provfiske vid kusten - KUL

Senast ändrad: 15 maj 2024
Abborre (Perca fluviatilis) i akvarium på Baltic Sea Science Center (BSSC), Skansen. Foto: Mark Harris för SLU.

Databasen KUL innehåller fångstdata från kustprovfisken. KUL har i sin nuvarande form varit i drift sedan 2006. I KUL lagras också data från individprovtagningar av fisk från kustprovfisken. Detta kan t.ex. vara könsfördelning eller uppgifter om enskilda fiskars längd, vikt, eller ålder. Användandet av databasen består av två delar, registrering och uttag av kustfiskedata. Registrering av data sker genom applikationen Kreg, som stöder standardiserade undersökningstyper för kustprovfiske. Datauttag från KUL kan göras via våra webbaserade rapporter eller karttjänst här.

Här nedanför finns information och instruktioner om KUL, KREG och datavärdskapet. Saknar du någon info hör av dig till Peter Ljungberg.

Instruktioner för datauttag

Översikt av publicerade data visar utdrag ur databasen.

Här hittar du instruktioner för sökning i databasen.

Vid rapportuttag ur databasen KUL kan urval av bland annat län, lokal och år göras i tabellhuvudet. Förflyttning mellan sidor och rapporter görs med pilsymbolerna.
Rapportuttag, de tre viktigaste sakerna att veta

 

Källhänvisning för databasen för provfiske vid kusten

Databasen för kustprovfisken – KUL. yyyy. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för akvatiska resurser. http://www.slu.se/kul [yyyy-mm-dd]

Registrering av data - KREG

Registrering av fisken

Då SLU är datavärdar tar vi även emot och låter externa användare registrera standardiserade provfisken i KUL-databasen. Vill du registrera ett fiske ta kontakt med ansvarig kontaktperson nedan.

ronny.fredriksson@slu.se

Ny version av Kreg tillgänglig för nedladdning 2024-06-11.

 

Datavärdskap

Datainsamling inom den nationella och regionala miljöövervakningen är grunden i en ekosystem- och kunskapsbaserad förvaltning av våra vatten. Övervakningen genererar stora datamängder och behovet av kvalitetssäkrade och lättillgängliga data ökar ständigt. För att möta dessa behov har Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten inrättat Nationella datavärdskap vars huvudsyfte är att säkerställa säker lagring, ökad tillgänglighet och i stort underlätta användandet av miljödata i samhället.

På uppdrag av Havs och vattenmyndigheten är Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) datavärd för data som samlas in vid provfisken efter fisk och kräftdjur såväl på kusten som i sjöar och vattendrag. Kustlaboratoriet på SLU Aqua har särskilt ansvar för provfisken längs kusten och data från dessa lagras i Kustfiskedatabasen KUL. Datavärdar lagrar data som samlats in enligt etablerade och beskrivna metoder och de kustprovfiskedata som omfattas av datavärdskapet för provfiske är undersökningstyperna  ”Provfiske i Östersjöns kustområden – Djupstratifierat provfiske med Nordiska kustöversiktsnät”, ”Provfiske med kustöversiktsnät, nätlänkar och ryssjor på kustnära grunt vatten”, ”Hälsotillstånd hos kustfisk – biologiska effekter på subcellulär och cellulär nivå” samt ”Reproduktionskontroll – tånglake”.

Faktablad

För ett flertal av de lokaler där långsiktiga provfisken genomförs, bedöms provfiskeresultaten och undersökningarna sammanställs i faktablad.

Metodik vid fisken

För långsiktig övervakning bedrivs provfiske med standardiserad metodik. Läs mer om undersökningarna dess metodik och insamling.

Kustlaboratoriets verksamhet

Kustlaboratoriet bedriver och har bedrivit provfisken i olika syften. Data har samlats in sen en blygsam start 1962.

Läs mer om provfisken vid kusten.


Kontaktinformation

Peter Ljungberg, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
peter.ljungberg@slu.se, 010-478 41 72

Ronny Fredriksson, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
ronny.fredriksson@slu.se, 010-478 41 70

Noora Mustamäki, miljöanalytiker
Institutionen för akvatiska resurser, Kustlaboratoriet, SLU
noora.mustamaki@slu.se, 010-478 41 79