Databeskrivning

Naturens kalender - fenologiska observationer av medborgarforskare

Senast ändrad: 02 november 2023

Naturens kalender är en samling med fenologiska data – vårtecken, hösttecken, växtsäsongens start, slut, längd och andra händelser i naturens kalender. Datainsamlingen har till stor del gjorts av medborgarforskare. 

I samlingen finns tre dataset: Växtkalendern, Vårkollen och Bikalendern. Växtkalendern innehåller rapporterade observationer av växtsäsongens utveckling av bland annat blomning, lövsprickning, fröspridning samt höstlövens färger. Vårkollen innehåller data om hur långt utvecklingen av blomning hos tussilago, blåsippa, vitsippa, sälg och hägg, samt lövsprickning hos björk, har kommit vid tidpunkten för Valborg. I Bikalendern finns inrapporterade observationer om säsongutvecklingen av bisamhällets tillväxt, hälsa, honungsproduktion och pollinering.

Data från Naturens kalender används exempelvis till uppföljningen av de svenska miljömålen genom miljömålsindikatorn ”Växternas växtsäsong”.

Ladda ned data

Data kan laddas ned från Svensk nationell datatjänsts forskningsdatakatalog: Naturens kalender - fenologiska observationer av medborgarforskare.