Databeskrivning

Svenskt historiskt fenologidataset

Senast ändrad: 02 november 2023

Datasetet innehåller rapporter om fenologiska observationer gjorda på över 700 platser i Sverige mellan åren 1865 och 1951. Observationerna gjordes framför allt av Sveriges meteorologiska centralanstalt (föregångaren till SMHI) och lokala väderobservatörer. SMHI har väderdata för många av platserna, som stöd till de fenologiska observationerna.

Datasetet omfattar totalt 345 806 poster med observationer. Fenologiska data består framför allt av observationer om lövsprickning, blomningstidpunkt, bärmognad och höstfärgning av löven hos växter och träd, men också ankomst- och flyttningsdatum för flyttfåglar, jordbruksaktiviteter som när vårbruket, sådd och skörd börjar, samt några insekters aktiviteter.

Datasetet är digitaliserat och tillhandahålls av Svenska fenologinätverket, ett nätverk med SLU som huvudman och flera universitet, myndigheter och intresseorganisationer som partner. Uppsala universitet och SMHI har varit samarbetspartner vid digitaliseringen, då de innehar originalblanketterna och har skannat in dessa. 

Mer information om Svenska fenologinätverket

Ladda ned data

https://doi.org/10.5878/sa66-2586