Hoppa till huvudinnehåll

Nya professorer

Professorsinstallationen 2024 genomförs 18-19 april. Installationshögtiden består av två delar; de populärvetenskapliga föreläsningarna och själva installationsceremonin. 2024 kommer 12 professorer från Alnarp, Umeå och Uppsala att installeras på SLU Ultuna.

Föreläsningar av nya professorer

Torsdag 18 april och fredag 19 april föreläser de nya professorer som installeras 2024. Välkommen att delta på plats i studion under aulan i undervisningshuset. Platserna är begränsade och föreläsningarna streamas till intilliggande sal K. Föreläsningarna kommer att filmas och direktsändas.

Efter installationen kommer de individuella föreläsningarna att publiceras i textad form på respektive professors sida.

Installationsföreläsningar SLU Alnarp

Titta på de öppna föreläsningarna av SLU:s nya professorer i Alnarp.

Möt våra professorer vid SLU Alnarp

En kort film om våra nya professorer i Alnarp och deras spännande forskning. Filmen har svensk och engelsk undertext. Syntolkning: Se videons beskrivning på Youtube.

Möt några av våra professorer vid SLU Uppsala

En kort film om fem av våra våra nya professorer i Uppsala och deras spännande forskning. Filmen har svensk och engelsk undertext. Syntolkning: Se videons beskrivning på Youtube.

Möt våra nya professorer i Alnarp

Vilis Brukas

Professor i skoglig planering

Vilis Brukas med kollegor vid en fältexkursion i  en eukalyptusplantage i Portugal.

Georg Carlsson

Professor i hållbara odlingssystem

Georg Carlsson hanterar prover av åkerböna och raps  i växthuset.

Åsa Ode Sang

Professor i urban vegetationsutformning

Åsa Ode Sang i Alnarpsparken.


Möt våra nya professorer i Uppsala

Renée Båge

Professor i husdjursreproduktion

Renée Båge med veterinärstudenter på Lövsta lantbruksforskning.

Nils Fall

Professor i klinisk veterinärmedicinsk epidemiologi

Nils Falls forskargrupp i lösdriften på SLU Lövsta lantbruksforskning.

Johan Gaddefors

Professor i företagsekonomi

Bilden visar Johan Gaddefors under en föreläsning.

Flora Hajdu

Professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot det globala syd

Flora Hajdu, en tolk och en kvinna i fält i nordvästra Tanzania.

Marcus Hedblom

Professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning

Marcus Hedblom på fågelspaning i Stadsskogen i Uppsala.

Anke Herrmann

Professor i markens näringsomsättning

Bild av Anke Herrmann i labmiljö.

Magnus Karlsson

Professor i växtpatologi

Magnus Karlsson och Mukesh Dubey studerar quinoa-plantor i fytotronen i Biocentrum.

Björn Vinnerås

Professor i kretsloppsteknik

Bild av Björn Vinnerås vid en nätbur med  svarta soldatflugor.
Porträtt av Malin von Essen

Moderator: Malin von Essen

Malin von Essen är moderator, facilitator och frilansskribent. Hon utbildade sig under 1990-talet till jägmästare vid SLU och därefter till journalist vid Stockholms universitet. Sedan knappt tio år driver hon ett eget företag med huvudsaklig inriktning på facilitering av dialog om komplexa samhällsfrågor, ofta med inriktning på förvaltning av naturresurser. Hon har tidigare bland annat arbetat med förmedling av forskningsresultat i olika roller som anställd vid SLU och Skogforsk.

Foto: Patrik Söderman

Publicerad: 27 februari 2024 - Sidansvarig: helena.pennlov@slu.se
Loading…