Hoppa till huvudinnehåll

Nya professorer

Professorsinstallationen 2024 genomfördes 18-19 april. Installationshögtiden består av två delar; de populärvetenskapliga föreläsningarna och själva installationsceremonin. 2024 installerades 11 professorer från Alnarp, Umeå och Uppsala vid ceremonin på SLU Ultuna.

Ett grönt kollage med ämnesillustrationer som visar på SLU:s forskningsområden

Nya professorer föreläste

Torsdag 18 april och fredag 19 april föreläste 2024 års nya professorer. Föreläsningarna direktsändes och kommer att textas och därefter publiceras här på respektive professors sida.


Möt våra nya professorer

Francisco X Aguilar

Professor i skogsekonomi

Francisco Aguilar sitter och pratar med två kollegor.

Lutz Ahrens

Professor i organisk miljökemi

Lutz Ahrens i labbet med apparatur för vätskekromatografi

Johan Dicksved

Professor i näringsfysiologi och metabolism hos enkelmagade djur

Johan Dicksved i laboratoriet med doktoranden Pontus Gunnarsson

Malin Elfstrand

Professor i skogspatologi

Malin Elfstrand med doktorand tittar på granplantor i växthuset.

Patricia Hedenqvist

Professor i försöksdjursmedicin

Bild av två personer i skyddskläder som håller i varsin vit råtta.

Paul Kardol

Professor i skoglig mikrobiologi

Paul Kardol står i ett labb och tittar ner i en låda med markprover

Abozar Nasirahmadi

Professor i digitalisering

Abozar Nasirahmadi sitter vid ett bord och justerar digital forskningsutrustning.

Helena Nordh

Professor i landskapsarkitektur med inriktning mot designteori

Helena Nordh i en park. Det är vinter och snö.

Matthias Peichl

Professor i skogslandskapets biogeokemi

Matthias Peichl står på en plattform högt ovanför trädtopparna och justerar teknisk utrustning.

Stéphanie Robert

Professor i växtfysiologi

Stéphanie Robert i en odlingskammare med Arabidopsis-plantor.

Markus Schmid

Professor i molekylär cellbiologi

Markus Schmid studerar en Arabidopsisplanta i en av SLU Biocentrums klimatkammare.
Porträtt av Malin von Essen

Moderator: Malin von Essen

Malin von Essen är moderator, facilitator och frilansskribent. Hon utbildade sig under 1990-talet till jägmästare vid SLU och därefter till journalist vid Stockholms universitet. Sedan knappt tio år driver hon ett eget företag med huvudsaklig inriktning på facilitering av dialog om komplexa samhällsfrågor, ofta med inriktning på förvaltning av naturresurser. Hon har tidigare bland annat arbetat med förmedling av forskningsresultat i olika roller som anställd vid SLU och Skogforsk.

Foto: Patrik Söderman

Publicerad: 04 juli 2024 - Sidansvarig: helena.pennlov@slu.se
Loading…