Hoppa till huvudinnehåll

Nya professorer 2023

2023 presenterar vi sammanlagt 11 nya professorer. Installationshögtiden består av två delar; de populärvetenskapliga föreläsningarna och själva installationsceremonin. I år sker två professorsinstallationer, en vid SLU i Uppsala 17 mars och en vid SLU i Alnarp 12 maj.


Installationföreläsningar SLU Uppsala – direktsändning

Installationföreläsningar SLU Uppsala – direktsändning

Här kan du följa de öppna föreläsningarna av SLU:s nya professorer i Uppsala. Har du frågor till professorerna? Under sändningen kan du skicka in dem till nyaprofessorer@slu.se.

Välkommen till årets öppna föreläsningar av nya professorer vid SLU Uppsala!

Installationsföreläsningarna vid SLU Uppsala ges den 17 mars. Delta och ställ frågor – online eller på plats! Adressen är SLU Undervisningshuset, Aulan, Almas allé 10, Uppsala. Följer du sändningen online kan du skicka in dina frågor via nyaprofessorer@slu.se. Direktsändningen hittar här på webbsidan. 

Redan nu kan du läsa mer om våra nya professorer, och inom kort kommer även presentationsfilmer om dem. Efter installationen publiceras föreläsningarna i textad form på respektive professors sida.

Möt några av våra professorer vid SLU Uppsala

En kort film om fem av våra våra nya professorer i Uppsala och deras spännande forskning. Filmen har svensk och engelsk undertext. Syntolkning: Se videons beskrivning på Youtube.


Möt våra nya professorer

Vilis Brukas

Professor i skoglig planering

Vilis Brukas med kollegor vid en fältexkursion i  en eukalyptusplantage i Portugal.

Renée Båge

Professor i husdjursreproduktion

Renée Båge med veterinärstudenter på Lövsta lantbruksforskning.

Georg Carlsson

Professor i hållbara odlingssystem

Georg Carlsson hanterar prover av åkerböna och raps  i växthuset.

Nils Fall

Professor i klinisk veterinärmedicinsk epidemiologi

Nils Falls forskargrupp i lösdriften på SLU Lövsta lantbruksforskning.

Johan Gaddefors

Professor i företagsekonomi

Bilden visar Johan Gaddefors under en föreläsning.

Flora Hajdu

Professor i landsbygdsutveckling med inriktning mot det globala syd

Flora Hajdu, en tolk och en kvinna i fält i nordvästra Tanzania.

Marcus Hedblom

Professor i landskapsarkitektur med inriktning mot landskapsförvaltning

Marcus Hedblom på fågelspaning i Stadsskogen i Uppsala.

Anke Herrmann

Professor i markens näringsomsättning

Bild av Anke Herrmann i labmiljö.

Magnus Karlsson

Professor i växtpatologi

Magnus Karlsson och Mukesh Dubey studerar quinoa-plantor i fytotronen i Biocentrum.

Åsa Ode Sang

Professor i urban vegetationsutformning

Åsa Ode Sang i Alnarpsparken.

Björn Vinnerås

Professor i kretsloppsteknik

Bild av Björn Vinnerås vid en nätbur med  svarta soldatflugor.
Porträtt av Malin von Essen

Moderator: Malin von Essen

Malin von Essen är moderator, facilitator och frilansskribent. Hon utbildade sig under 1990-talet till jägmästare vid SLU och därefter till journalist vid Stockholms universitet. Sedan knappt tio år driver hon ett eget företag med huvudsaklig inriktning på facilitering av dialog om komplexa samhällsfrågor, ofta med inriktning på förvaltning av naturresurser. Hon har tidigare bland annat arbetat med förmedling av forskningsresultat i olika roller som anställd vid SLU och Skogforsk.

Foto: Patrik Söderman

Publicerad: 16 mars 2023 - Sidansvarig: helena.pennlov.smedberg@slu.se
Loading…