Hoppa till huvudinnehåll

Nya professorer 2020-2021

Lär dig mer om universitetets spännande forskningsområden genom att lyssna på korta och inspirerande populärvetenskapliga föreläsningar av våra nya professorer. I år presenterar vi 15 nya professorer som föreläser under två dagar, 28-29 april. Föreläsningarna är en del av professorernas installation i sina nya ämbeten.

Porträtt av Malin von Essen

Moderator: Malin von Essen

Malin von Essen är moderator, facilitator och frilansskribent. Hon utbildade sig under 1990-talet till jägmästare vid SLU och därefter till journalist vid Stockholms universitet. Sedan knappt tio år driver hon ett eget företag med huvudsaklig inriktning på facilitering av dialog om komplexa samhällsfrågor, ofta med inriktning på förvaltning av naturresurser. Hon har tidigare bland annat arbetat med förmedling av forskningsresultat i olika roller som anställd vid SLU och Skogforsk.

Foto: Patrik Söderman

Nya professorer – film 1 av 3

Vill du veta mer om miljökommunikation, kretsloppsteknik, individuella skillnader i djurs beteende, vattenlevande mikroorganismer och entreprenörskap på landsbygden? Gör ett nerslag i vardagen för några av våra nya professorer.

Nya professorer – film 2 av 3

Vill du veta mer om träteknologi, skogsekonomi och -logistik , markens näringsomsättning, oorganisk och fysikalisk kemi och skoglig växtfysiologi? Gör ett snabbt besök hos några av våra nya professorer.

Nya professorer – film 3 av 3

Vill du veta mer om ämnenas kretslopp i skogsmark, skoglig vegetationsekologi, biobaserade biprodukter, skogslogistik och prionsjukdomen avmagringssjuka? Se några av våra nya professorer beskriva sin verksamhet kort.
Publicerad: 25 augusti 2021 - Sidansvarig: mikaela.tobar@slu.se
Loading…