SLU i universitetsrankningar

Senast ändrad: 11 april 2024

SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över.

SLU är världsledande i forskning inom flera områden. I exempelvis Times Higher Education Young University Ranking placeras SLU på 58:e plats på världslistan och som Sveriges bästa "unga universitet". Av STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har SLU fått fem stjärnor av fem möjliga.

Internationella rankningar

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

  • SLU har fått maxbetyg, fem stjärnor, och är i gott sällskap med tre andra lärosäten i Sverige. Läs om rankningen här.

CWTS Leiden ranking

  • CWTS Leiden Ranking (2023) rangordnar lärosäten enligt olika mått på den vetenskapliga publiceringens omfattning och kvalitet. När det gäller antalet publikationer som är bland de bästa 10 procenten inom sitt fält (P top 10%) hamnar SLU på plats 9 bland svenska lärosäten. Inom en av de fem kategorierna, ”livs- och geovetenskaper” (life and earth sciences), ligger SLU i topp i Sverige och på plats sju i Europa.

National Taiwan University Rankings (NTU)

  • SLU per område och ämne: 45:e plats i världen inom området Agriculture, 9:e plats inom ämnet Plant & Animal Science och 23:e inom Environment/Ecology  (2022)

QS Ranking

Shanghai Ranking List

  • I The Academic Ranking of World Universities (ARWU) placeras SLU 2023 i intervallet 301–400. I den ämnesuppdelade rankningen, Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), hävdar sig SLU mycket väl inom flera områden, framför allt jordbruksvetenskaper, ekologi och veterinärmedicin.

Times Higher Education Ranking (THE)

Times Higher Education Impact Ranking

  • Lyft för SLU i internationell hållbarhetsranking av lärosäten. SLU lyfter sig och är bland de 201-300 främsta bland 1591 universitet och lärosäten som utvärderas i The Times Higher Education Impact Rankings 2023. Här rankas världens lärosäten utifrån de globala målen för hållbar utveckling. För enskilda mål rankas SLU 2023 ännu högre. För mål 2 – ingen hunger – hamnar SLU på plats 13,  för mål 13 – bekämpa klimatförändringarna – på plats 29 och för mål 14 – hav och marina resurser – på plats 39. (2023-06-01)
  • SLU får goda resultat i global hållbarhetsranking. (2022-04-28)

Nationella rankningar

Kantar Public Sifo anseendeindexmätning

Universitetskanslersämbetet, UKÄ

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. SLU får mycket goda omdömen i utvärderingen.

UKÄ granskar alla universitet och högskolors kvalitetssäkringsarbete under perioden 2017-2022. SLU fick som första lärosäte hittills i det pågående kvalitetssäkringssystemet omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete.

Vetenskapsrådet

Forskningsbarometern 2021 (ges ut vartannat år) ger en övergripande beskrivning av tillståndet för svensk forskning och utveckling (FoU) i internationell jämförelse – med ett särskilt fokus på högskolesektorn i Sverige.