SLU i universitetsrankningar

Senast ändrad: 30 mars 2023

SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över.

SLU är världsledande i forskning inom flera områden. I exempelvis Times Higher Education Young University Ranking placeras SLU på 58:e plats på världslistan och som Sveriges bästa "unga universitet". Av STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har SLU fått fem stjärnor av fem möjliga.

Internationella rankningar

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

  • SLU har fått maxbetyg, fem stjärnor, och är i gott sällskap med tre andra lärosäten i Sverige. Läs om rankingen här.

CWTS Leiden ranking

  • CWTS Leiden Ranking (2021) rangordnar lärosäten enligt olika mått på den vetenskapliga publiceringens omfattning och kvalitet. När det gäller antalet publikationer som är bland de bästa 10 procenten inom sitt fält (P top 10%) hamnar SLU på plats 9 bland svenska lärosäten. Inom en av de fem kategorierna, ”livs- och geovetenskaper” (life and earth sciences), ligger SLU i topp i Sverige och på plats sju i Europa.

National Taiwan University Rankings (NTU)

  • SLU per område och ämne: 16:e plats i världen inom området Agriculture, 9:e plats inom ämnet Plant & Animal Science och 23:e inom Environment/Ecology  (2022)

QS Ranking

  • SLU rankas som världens tredje bästa universitet inom ämnesområdet jord- och skogsbruk. Inom veterinärmedicin ligger SLU på plats 25. (2023)

Shanghai Ranking List

  • I The Academic Ranking of World Universities (ARWU) placeras SLU 2022 i intervallet 301–400. I den ämnesuppdelade rankningen, Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), hävdar sig SLU mycket väl inom flera områden, framför allt ekologi, jordbruksvetenskaper och veterinärmedicin. Se nyhetsartikel.

Times Higher Education Ranking (THE)

Times Higher Education Impact Ranking

  • SLU får goda resultat i global hållbarhetsranking. SLU är bland de 301-400 främsta universiteten i världen när The Times Higher Education rankar världens lärosäten utifrån de globala målen för hållbar utveckling. För målet Begränsa klimatförändringarna ligger SLU på plats 57 i världen och för målet Ingen hunger på plats 74. (2022-04-28)

Nationella rankningar

Kantar Public Sifo anseendeindexmätning

Universitetskanslersämbetet, UKÄ

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. SLU får mycket goda omdömen i utvärderingen.

UKÄ granskar alla universitet och högskolors kvalitetssäkringsarbete under perioden 2017-2022. SLU fick som första lärosäte hittills i det pågående kvalitetssäkringssystemet omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete.

Vetenskapsrådet