SLU i universitetsrankningar

Senast ändrad: 22 april 2021

SLU är ofta högt placerad i de olika universitetsrankningarna som görs världen över.

Internationellt

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

SLU har fått maxbetyg, fem stjärnor, och är i gott sällskap med tre andra lärosäten i Sverige. Läs om rankingen här.

CWTS Leiden ranking

National Taiwan University Rankings (NTU)

  • SLU per område och ämne: 12:e plats i världen inom fältet Agriculture, 7:e plats inom delområdet Plant & Animal Science och 15:e inom Environment/Ecology  (2019)

QS Ranking

  • SLU i topp tre i universitetsrankning. SLU är ett av världens tre bästa universitet inom ämnesområdet jord- och skogsbruk. Inom veterinärmedicin ligger SLU på plats 27. (2021-03-17)

Shanghai Ranking List

Times Higher Education Ranking (THE)

Nationellt

Kantar Sifos anseendeindexmätning

Universitetskanslersämbetet, UKÄ

UKÄ har utvärderat universitetens och högskolornas arbete med att främja en hållbar utveckling. SLU får mycket goda omdömen i utvärderingen.

UKÄ granskar alla universitet och högskolors kvalitetssäkringsarbete under perioden 2017-2022. SLU fick som första lärosäte hittills i det pågående kvalitetssäkringssystemet omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete.

Vetenskapsrådet

Sidansvarig: ew-red@slu.se