Planering för en rättvis utfasning av kolenergi i Indien i ett underifrån-perspektiv: Indiska kolsamhällen i en fossilfri värld

Senast ändrad: 16 januari 2023

Detta forskningsprojekt utvecklar ett replikerbart ramverk som är socialt inkluderande baserat på röster från Indiens kolfält i syfte att stötta en rättvis utfasning av kolenergi.

Bakgrund

I många delar av världen, inklusive Europa, sker en nödvändig utfasning av kolet, men samtidigt har andra länder - såsom Kina och Indien - fortsatt att öka sin kolanvändning trots tillgång till billigare, förnybar energi.

Indien är idag världens näst största kolproducent och kolet möjliggör en nationellt tryggad elförsörjning. Dessutom lever miljontals människor i Indiens gruvfält direkt och indirekt av kolbrytning och deras möjligheter till annan försörjning är inte bara begränsad på grund av en brist på andra jobb, utan eftersom de saknar rätt utbildning och stöd för att ställa om till andra fossilfria arbeten. 

Följderna av en drastisk nedläggning av kolproduktionen ser alltså i nuläget ut att leda till dramatiskt ökad ojämlikhet i Indiens centrala och östra delstater som i dagsläget saknar andra inkomstmöjligheter i jämförelse med andra delar av Indien som har stark industri och en internationellt erkänd IT sektor. 

Projektet

Projektet samarbetar med partners i delstaten Jharkhand för att lyssna på olika perspektiv om vad en rättvis övergång kan betyda för olika grupper i kolfälten, och vilka möjligheter de ser personligen och för sina familjer att ställa om till fossilfria liv.

Genom att lyssna på hur invånare i Indiens kolfält ser på möjligheterna till en utfasning av kol där deras synpunkter och behov inkluderas vill detta forskningsprojekt utveckla ett replikerbart ramverk. Ramverket kan stötta en rättvis omställning till nya former av energi men också nya livsmöjligheter för fattiga landsbygdsbor som del av en framtida nedläggning av kolindustrin i centrala och östra Indien, men kan också användas i en mängd andra sammanhang i det globala syd där liknande omställningar krävs bland fattiga landsbygdsbor med högst begränsade möjligheter till stöd från stat.

Ramverket kan också leda till bättre dialoger i internationella forum som söker tydligare kopplingar mellan levnadsvillkoren på landsbygden och långsiktig hållbarhet i framtidens fossilfria samhällen.

Fakta:

Projektledare

Patrik Oskarsson, forskare, avdelningen för landsbygdsutveckling, SLU

Projektdeltagare

Kuntala Lahiri-Dutt, professor, Resource, Environment and Development (RE&D) Program at Australian National University
Läs mer om Kuntala Lahiri-Dutt på hennes presentationssida

Radhika Krishnan, Assistant Professor at International Institute of Information Technology, Hyderabad

Projekttid

2022-2024

Extern finansiering

Formas