Årets SLU-alumn

Senast ändrad: 12 november 2020
Svante Axelsson får priset som Årets SLU Alumn 2019. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Utmärkelsen delas ut till en tidigare student som är en inspirerande förebild och som har gjort en framstående karriär eller viktig insats inom sitt område.

Kriterier för utmärkelsen

Generella kriterier för alla nominerade:

 • Alumnen har en examen från SLU.
 • Alumnen skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld.
 • Alumnen är en förebild för nuvarande och nästa generations SLU-studenter, lärare, forskare och anställda.

Utöver de generella kriterierna, ska alumnen uppfylla minst ett av förjande kriterier:

 • Alumnen har gjort en framstående karriär.
 • Alumnen har gjort en framstående insats inom sitt område.
 • Alumnen har gjort något som gagnar SLU.

I övrigt förväntas alumnen delta vid en ceremoni i början av höstterminen 2021 för att ta emot sitt pris och för att hålla en föreläsning om sitt arbete och sin karriär sedan studierna vid SLU.

Utnämningen till Årets SLU Alumn 2021 kommer att tillkännages i början av vårterminen 2021.

 

Nominera senast 3 december 2020

 

Jury

Jurun består av följande personer:

 • Rolf Brennerfelt, styrelseordförande, SLU
 • Maria Knutson Wedel, rektor, SLU
 • Anna Lundhagen, vicerektor, SLU
 • Sara Arons, chef SLU:s kommunikationsavdelning
 • Marie Larsson, Utbildningsnämndens representant
 • SLUSS (Marie Petersson och Elin Fridlund)
 • Elin Olofsson, Årets SLU-alumn 2018

 

Tidigare pristagare

2019 - Svante Axelsson

2018 - Elin Olofsson

2017 - Johan Rockström

2013 - Olle Forshed

 


Kontaktinformation

SLU Alumn

slualumn@slu.se

018 67 11 39 or 018 67 20 18

Sidansvarig: slualumn@slu.se