Årets SLU-alumn

Senast ändrad: 18 september 2018
Olle F ingressbild.jpg

Årets SLU-alumn är en person som är en inspirerande förebild för våra studenter och medarbetare på SLU. Alla med anknytning till SLU kan vara med och nominera.

Kriterier

Följande kriterier ligger till grund för utmärkelsen. Alumnen ska uppfylla minst ett av kriterierna för att kunna få utmärkelsen:

  • Alumnen har gjort en framstående karriär.
  • Alumnen har gjort en framstående insats inom sitt område.
  • Alumnen har gjort något som gagnar SLU.

Utöver dessa kriterier ska alumnen ha läst minst ett år på heltid vid SLU.

Jury

Jurun består av följande personer:

  • Peter Högberg, Rektor
  • Erik Fahlbeck, Vice-Rektor för samverkan
  • Sara Arons, Kommunikationschef vid Kommunikationsavdelningen
  • Vilis Brukas, Representant UN, Forskare FLK vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
  • Stina Andersson, ordförande SLUSS
  • Sofia Lindkvist, vice ordförande SLUSS

Utdelning av priset

Vid utdelningen av priset får alumnen, förutom äran, även ett diplom signerat av rektor samt en present. Den som utses kommer att tillfrågas att hålla en kortare presentation/föreläsning.


Kontaktinformation

Karin Bennmarker, alumnsamordnare, utbildningsavdelningen

018-67 11 39

slualumn@slu.se

Sidansvarig: utb-webb@slu.se