Gemensamt arbete

Senast ändrad: 25 mars 2024
En hand håller i en mobiltelefon och fotar ett järnvägsspår, foto.

Utöver de fem arbetspaketen inom Mistra Environmental Communication finns två tvärgående arbetspaket och så kallade Think/Do-tanks som syntetiserar och konkretiserar lärandet i programmet.

Fokusområden

Vi arbetar med fem fokusområden:

För att kunna lära oss av vårt arbete i olika sammanhang, har vi gemensamma aktiviteter som syntetiserar våra resultat och översätter dem till resultat som är användbara i policy och praktik. Ett exempel är Think/Do-tanks: aktiviteter som en eller flera partner initierar och som handlar om frågor som blir användbart i deras vardag.

Läs med om Think/Do-tank

Mistra Environmental Communication think/do tanks 2020-2023 (pdf)

Exempel på gemensamt arbete

  • Acclimatize: En Think/Do-tank i form av ett symposium för att diskutera hur museer kan spela en avgörande roll i omställningen till en hållbar framtid. Detta var ett samarbete mellan Mistra Environmental Communication och Moderna museet. (Länk till nyhet om eventet.)
  • Miljökommunikationsdagarna: Under hösten anordnas Miljökom­munikationsdagarna med workshops, seminarier och panelsamtal i syfte att inspirera personer som arbetar med miljökom­munikation på olika sätt. Se mer information om Miljökommunikationsdagarna under rubriken Event.
  • Programmöten: Under året hålls flera programmöten inom Mistra Environmental Communication. Vid programmötena bjuds alla deltagande partner­organisationer in att vara med och programmö­tena erbjuder både specifika seminarier för de olika arbetspaketen, men även seminarier som är gemensamma för programmet. (Se mer information om programmötena under rubriken Event.)
  • Strategiska reserven: Detta är en summa pengar som har avsatts för att stödja aktiviteter som går utöver det nuvarande programmets arbete och som utökar och/eller förstärker programmet på strategiska och innovativa sätt. Läs mer om den strategiska reserven (på engelska)

Ytterligare exempel

Fler exempel finns på vår sida för Outputs. 

Övriga länkar:


Kontaktinformation

Porträttbild Anke Fischer. Foto.Anke Fischer

Programchef
Professor i miljökommunikation 
Sveriges lantbruksuniversitet 
Avdelningen för miljökommunikation,
Institutionen för stad och land
Uppsala, Sverige

Telefon: +46 (0)18 67 35 56
E-mail: anke.fischer@slu.se
Läs mer på Anke Fischers CV-sida

Porträttbild Eva Friman. Foto.Eva Friman

Programchef Mistra Environmental Communication
Föreståndare
SWEDESD – Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet
Telefon: +46 (0)701679174
E-mail: eva.friman@uu.se
Läs mer om Eva Friman på hennes CV-sida

Porträttfoto av en kvinna, foto.Hanna Bergeå

Forskare
Sveriges lantbruksuniversitet 
Avdelningen för miljökommunikation,
Institutionen för stad och land
Uppsala, Sverige

Telefon: +46 (0)18 672182
E-mail: hanna.bergea@slu.se
Läs mer på Hanna Bergeås CV-sida