Hoppa till huvudinnehåll

Forskning inom miljökommunikation

Här presenterar vi vår forskningsverksamhet - i projekt och publikationer.

Vid avdelningen för miljökommunikation forskar en grupp med rötter i bland annat statsvetenskap, sociologi, geografi och socialpsykologi om kommunikativa utmaningar kopplade till miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Vi utgår från en syn på kommunikation som ett gemensamt skapande av mening, och arbetar främst med kvalitativ samhällsvetenskaplig forskning inom teman som legitimitet, delaktighet, makt, motstånd, konflikter och lärande i beslutsfattande och förändringsprocesser.

Traditionellt betraktas kommunikation ofta utifrån ett instrumentellt perspektiv med fokus på kunskapsöverföring snarare än som förhandling av kunskaper, värderingar och erfarenheter. Vårt arbete syftar till att bidra till att denna bredare och mer nyanserade förståelse för kommunikation blir mer tillgänglig inom forskning, policy och praktik.

Vår forskning omfattar en rad olika tillämpningsområden som t ex naturvård, skogsbruk, livsmedelsproduktion, klimatförändringar, viltvård, gruvdrift och bebyggda miljöer. Vi har ett nära samarbete med samhällsaktörer inom myndigheter, ideella organisationer och näringsliv.

Anke Fischer är sedan den 1 juli 2019 professor i miljökommunikation. Hennes installationsföreläsning har titeln: The struggle over sustainability: Communication and the co-construction of meaning in environmental governance.

En bro speglas i en glasboll, foto.

Mistra Environmental Communication - Kommunikation för hållbarhet är ett forskningsprogram med mål att utforma nya sätt att förstå och göra miljökommunikation i Sverige och internationellt. Det är nu inne i fas två.


Avdelningen för miljökommunikation

Avdelningschef

Hanna Bergeå, forskare, +4618672182
Skicka e-post till: hanna.bergea@slu.se


För en lista över samtliga medarbetare vid avdelningen »


Publicerad: 28 mars 2023 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…