Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning inom miljökommunikation

Inom miljökommunikation strävar vi efter att undersöka de kommunikativa aspekterna av miljöfrågor, i mötet mellan natur och kultur, med en förståelse av kommunikation som mellanmänskligt meningsskapande snarare än överföring av information. 

» Vid avdelningen för miljökommunikation är vår gemensamma utgångspunkt inom forskningen att betrakta kommunikation från såväl ett konstituerande som ett instrumentellt perspektiv. Kommunikation är därmed det som bygger upp samhället och dess normer, identitet, institutionella ramar, organisationer och styrelseskick vid naturresursförvaltning. Samtidigt är kommunikation ett instrument för att hantera miljökonflikter, skapa utrymme för deliberativa processer, möjliggöra lärande för gemensamt handlande och förändring.

Forskningen spänner över ett brett spektrum av miljöfrågor inom kontexter som lantbruk, skogbruk, vattenförvaltning, viltförvaltning, naturvård och skyddade områden. De teoriområden som stöder forskningen berör kommunikativt handlande, demokrati, maktrelationer, deltagande, systemtänkande och gemensamt lärande.

Avdelningen för miljökommunikation är hemvist för omkring 18 forskare och forskarstuderande, samt ett fyrtiotal studenter på masternivå.


Avdelningen för miljökommunikation

Avdelningschefer

Hanna Bergeå, forskare, +4618672182
Skicka e-post till: hanna.bergea@slu.se

Stina Powell, forskare, +4618672509
Skicka e-post till: stina.powell@slu.se


För en lista över samtliga medarbetare vid avdelningen »


Publicerad: 27 april 2020 - Sidansvarig: anni.hoffren@slu.se
Loading…