Ansökan och antagning

Senast ändrad: 07 juni 2023

SLU utlyser kontinuerligt nya utbildningsplatser för doktorander. Ungefär 100 doktorander antas årligen till forskarutbildningen.

Ansök till forskarutbildningen genom att klicka på fliken "Doktorand" på sidan "Lediga anställningar vid SLU".

Annonserna beskriver krav på förkunskaper, forskarutbildningsämne, innehåll i utbildningen mm.

Om du vill ansöka så klicka på "Ansök" och följ instruktionerna.

För att bli antagen måste du:

  • ha en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå.
  • kunskaper i Engelska som motsvarar En B/6
  • bedömas ha potential och kompetens som krävs för att genomföra utbildningen

De blivande handledarna bedömer lämplighet och förmåga hos de sökande genom att läsa deras examensarbete eller motsvarande och kallar de som verkar bäst till en intervju. Under intervjun informeras den sökande om utbildningen och det specifika avhandlingsarbetet. Den sökandes tidigare utbildning och examensarbete diskuteras.

Om du söker till en utbildningsplats på forskarnivå behöver du inte skicka in vidimerade kopior förrän du har kallats till en intervju. I formuläret för ansökan bifogar du vanliga kopior av dina intyg och betyg. Om du blir kallad till en intervju finns information om hur du går tillväga för att SLU ska kunna verifiera dina intyg. Observera att rutinerna skiljer sig åt beroende på om du har en svensk eller utländsk examen.

En av de sökande antas av fakultetsnämnden till forskarutbildning.

Läs om vad det innebär att vara doktorand. Du hittar mycket information om SLU:s forskarutbildning på universitetets medarbetarwebb.

 

Försörjning med personligt stipendium?

Planerar du att finansiera dina studier med ett personligt stipendium?

SLU accepterar försörjning genom stipendier fram till dess att den återstående studietiden enligt den individuella studieplanen motsvarar tre års heltidsstudier. Det finns begränsningar för vilka typer av stipendier som accepteras, för mer information läs SLU:s antagningsordning för forskarutbildning. Svenska universitet tar inte någon avgift för forskarutbildning, men för att kunna anta dig till utbildningen SLU kräver att du har en viss summa pengar per månad till hands för levnadskostnader – se doktorandstegen. Beloppet ska beräknas med avdrag för skatteavdrag, vilket är cirka 32,2 % av inkomsten (ett medelvärde för de svenska kommunerna).

Observera att antagningen föregås av en detaljerad granskningsprocess och att det är fakultetsnämnden som antar nya doktorander till utbildning på forskarnivå. Du bör därför inte skriva på något stipendiekontrakt etc. innan du har fått ett formellt antagningsbesked från en fakultetsnämnd.


Kontaktinformation

LTV-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Helene Larsson Jönsson, Alnarp. Tel: 040-415370. Ansvarig för naturvetenskapliga och teknologiska ämnen.
Åsa Klintborg Ahlklo, Alnarp. Tel: 040-415421. Ansvarig för humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen.

NJ-fakultetens studierektorer för forskarutbildning:

Elisabet Lewan, Uppsala, Tel: 018-67 26 29
Robert Glinwood, Uppsala, Tel: 018-67 23 42

S-fakultetens vicedekan för forskarutbildning:

Göran Spong, Umeå. Tel: 0730-350641

VH-fakultetens studierektor för forskarutbildning:

Carl-Gustaf Thulin, Uppsala. Tel: 0705-64 53 58

 

Generellt om forskarutbildningen på universitetsövergripande nivå: 

Lotta Jäderlund eller Eva Stening