Hoppa till huvudinnehåll

Fristående kurser

Vill du spetsa kunskaperna eller prova på universitetsstudier? Kanske är du bara en nyfiken person som vill lära dig mer? Välkommen till SLU:s fristående kurser!

Biogas i det hållbara samhället

Biogas är en av lösningarna med betydande roll i ett framtida och fossilfria samhälle. Kursen är för dig som vill få en helhetsbild av biogas - hur den produceras och bidrar till ett cirkulär och resurseffektivt samhälle.

Biogaslabbet. Foto Jenny Svennås-Gillner, SLU

Genuskompetens för skogssektorn

Genusperspektivet har en central roll för förståelsen för svenska skogars förvaltning. Oavsett om du är student eller yrkesverksam är detta kursen för dig som vill få en grundläggande förståelse i detta ämne.

Trädstammar i barrskog. Foto.

Hållbar livsmedelsproduktion

Vad är hållbar mat och hur kan framtidens hållbara odling se ut? Kvällskursen på distans för dig som vill veta hur våra viktigaste grödor produceras och hur framtida utmaningar kan lösas.

korn

Miljö- och djuretik

Med etiken utmanas normer och antaganden: Har naturen och djuren rättigheter?Har vi något ansvar för framtida generationer? Kursen för dig som vill bli klokare och bättre på att diskutera svåra ämnen!

Skogens djur

Fascineras du av skogens djur, deras släktskap, ursprung, biologi och utbredningsmönster i Sverige? Då är detta kursen för dig!

Gråsiska på kvist. Foto.

Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem

Är du yrkesverksam inom skogsnäringen eller akademin, eller intresserad av att komplettera tidigare utbildning med skoglig inriktning är du välkommen att söka kursen Planering och analys med Heurekasystemet - ett skogligt beslutsstödsystem.

Alla fristående kurser

Vill du läsa fristående kurs? På SLU finns många intressanta kurser inom många ämnesområden. Här hittar du information om alla fristående kurser. När du hittat din kurs anmäler du dig till den på antagning.se.

Fem glada studenter runt ett bord framför ett fönster. Foto.

Distanskurser

Distanskurser är fristående kurser som du kan delta i från den plats du själv befinner dig. Vissa kurser har någon eller några obligatoriska fysiska träffar, men resten av tiden kan du sköta dina studier från soffan, i köket, på stranden...

Behörighet och anmälan

Är jag behörig att gå kursen? Hur anmäler jag mig? Får jag en examen? Vem kan läsa en fristående kurs? Här får du svaren på alla praktiska frågor.

Silhuetter av tre personer
Publicerad: 20 januari 2023 - Sidansvarig: study@slu.se
Loading…