Sök kurser på SLU

Här kan du söka efter kurser som ges inom programmen på grund- och avancerad nivå. SLU har också många fristående kurser som du kan söka inom en rad spännande ämnesområden.

Just nu är det många uppdateringar i kursinformation eftersom SLU håller på att gå över till att använda Ladok som kursdatabas.

Om du inte kan se information på kurssidan kan du pröva att tömma cachen till webbläsaren. Det gör att webbläsaren hämtar den senaste informationen.

  • På PC får du oftast fram den funktionen genom att trycka:
    CONTROL + SHIFT + DELETE.
  • Starta sedan om webbläsaren.