Hoppa till huvudinnehåll

Agroecology

Vill du bli expert på agroekologi och jobba med komplexa hållbarhetsfrågor inom livsmedelsproduktion? Då är det här rätt program för dig.
Öppen för sen anmälan

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Välkommen till detta internationella masterprogram som ger dig djupgående kunskap om ekologi i system för livsmedelsproduktion. Programmet tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsutmaningarna inom livsmedelsproduktion – hur livsmedel produceras, förädlas och konsumeras. Det är en perfekt grund om ditt mål är att jobba med forskning eller utveckling inom lantbruk.

Fokus ligger på lantbrukets roll, och programmet tar upp frågor som hur biologiska och sociala processer interagerar och påverkar hållbarheten inom lantbruks- och livsmedelssystem. Med hjälp av fallstudier och fältarbeten täcker programmet även in markanvändning samt markens komplexitet och potential att nyttjas för flera syften. Du får undersöka tvärvetenskapliga lösningar på problem i nuvarande livsmedelssystem. Som agroekologistudent får du kunskap om och träning i att integrera olika perspektiv och kombinera till exempel experimentell, vetenskaplig och traditionell kunskap med modern teknik i samverkan mellan flera aktörer, där det övergripande syftet är att underlätta övergången till mer hållbara livsmedelssystem.

Med en masterexamen i lantbruksvetenskap, och möjligheten att specialisera dig på agroekologi, kommer många dörrar att öppnas när du avslutat dina studier. Du kommer att ha den kunskap som krävs för att kunna göra skillnad inom en ideell organisation eller på en expertmyndighet. Du kan också jobba på företag med nya, hållbara sätt att producera livsmedel i miljöer som stadsodling, eller inom traditionellt och modernt lantbruk på landsbygden. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Agroecology - Master's Programme
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-02-01
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Anmälningskod för svenska studenter: 81080
Anmälningskod för internationella studenter: 81081

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Agroekologi krävs examen på grundnivå i naturvetenskap, samhällsvetenskap eller teknologi om minst 180 högskolepoäng (hp). Kraven kan uppfyllas även av den som har motsvarande utländsk examen eller om motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Dessutom krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet Agroekologi syftar till en masterexamen med huvudområde lantbruksvetenskap, som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde lantbruksvetenskap (Degree of Master of Science, 120 credits, with a major in Agricultural Science).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområdet lantbruksvetenskap uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

  • minst 30 hp kurser med fördjupning inom lantbruksvetenskap (A1N; A1F),

  • minst 30 hp självständigt arbete inom lantbruksvetenskap (masterarbete/A2E).

Masterexamen med huvudområdet lantbruksvetenskap, inriktning agroekologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng (hp) med följande krav:

  • 30 hp för inriktningen specificerade programkurser (A1N)

  • minst 15 hp för inriktningen valbara programkurser (A1N, AXX)

  • minst 30 hp självständigt arbete inom lantbruksvetenskap, inriktning agroeokologi (masterarbete/A2E).

I masterexamen får maximalt 30 hp utgöra kurser på grundnivå, förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Programmet bygger på att lära genom erfarenhet, vilket innebär att komplexiteten i verkliga situationer är utgångspunkten för utbildningen. Vi använder verkliga fallstudier i undervisningen för att studenterna ska få utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Du får lära dig om teoretiska grunder och metoder för agroekologiska och tvärvetenskapliga analyser. Dessa behövs för att bidra till en hållbar utveckling av näringar baserade på lokala och förnybara resurser. Sambandet mellan biologiska resurser och dagens samhälle betonas.

Ett partnerskap mellan SLU och universitet i Etiopien och Uganda ger programmet en internationell inriktning. Olika kulturella bakgrunder och akademiska erfarenheter bland studenterna både uppmuntras och ses som konstruktivt för att de ska få god kunskap inom området.

Ramschema

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

En masterexamen med inriktning på lantbruksvetenskap ger dig möjlighet att arbeta med utvecklingsprojekt, nationella såväl som internationella. Arbetsgivarna kan vara myndigheter, ideella organisationer (NGO), utbildningsorganisationer och konsultföretag. Du har också goda möjligheter att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

Examen

Masterexamen med huvudområdet lantbruksvetenskap.

RAMSCHEMA

Årskurs 1

Årskurs 2

Avancerad praktik

2024-09-02 - 2024-10-31
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Foodscapes 1

2024-09-02 - 2024-10-31
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Avancerad praktik

2024-11-01 - 2025-01-19
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Avancerad praktik

2025-01-20 - 2025-03-24
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Avancerad praktik

2025-03-25 - 2025-06-08
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

Avancerad praktik

2025-06-09 - 2025-08-31
15,0 hp
Beskrivning av grafiken nedan

UTBILDNINGSPLAN

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…