Hoppa till huvudinnehåll

Agroecology

Vill du bli expert på agroekologi och jobba med komplexa hållbarhetsfrågor inom livsmedelsproduktion? Då är det här rätt program för dig.

PROGRAMINFORMATION

Programmet Agroecology har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska.

Välkommen till detta internationella mastersprogram som ger dig djupgående kunskap om ekologi i system för livsmedelsproduktion. Programmet tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsutmaningarna inom livsmedelsproduktion – hur livsmedel produceras, förädlas och konsumeras – och är en perfekt grund om ditt mål är att jobba med forskning eller utveckling inom lantbruk.

Fokus ligger på lantbrukets roll, och programmet tar upp frågor som hur biologiska och sociala processer interagerar och påverkar hållbarheten inom lantbruks- och livsmedelssystem. Med hjälp av fallstudier och fältarbeten täcker programmet även in markanvändning samt markens komplexitet och potential att nyttjas för flera syften. Du får också undersöka tvärvetenskapliga lösningar på problem i nuvarande livsmedelssystem. Som agroekologistudent får du kunskap om och träning i att integrera olika perspektiv och kombinera till exempel experimentell, vetenskaplig och traditionell kunskap med modern teknik i samverkan mellan flera aktörer, där det övergripande syftet är att underlätta övergången till mer hållbara livsmedelssystem.

Med en masterexamen i lantbruksvetenskap, och möjligheten att specialisera dig på agroekologi, kommer många dörrar att öppnas när du avslutat dina studier. Du kommer att ha den kunskap som krävs för att kunna göra skillnad inom en ideell organisation eller på en expertmyndighet, eller jobba på företag med nya, hållbara sätt att producera livsmedel i miljöer som stadsodling, eller inom traditionellt och modernt lantbruk på landsbygden. Du kan också välja att fortsätta dina studier mot en doktorsexamen.

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Agroecology - Master's Programme
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Studieort: Alnarp
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus

Application code for international students: 81080

Application code for Swedish students: 81081

 

Degree

Degree of Master (120 credits) of Science with a major in Agricultural Science. Specialisation in Agroecology as the main field of study is possible. 

Requirements

Admission to the Agroecology Master’s programme requires a first-cycle qualification of at least 180 credits in natural sciences, social sciences or technology. These requirements can also be met by applicants who have a corresponding qualification from abroad or have obtained the equivalent knowledge in another way.

In addition, knowledge equivalent to the Swedish upper secondary course English 6 is required. According to a local SLU decision, this requirement is fulfilled by applicants who have a first-cycle degree (180 credits) from a Swedish university or have completed 120 credits at SLU. The English 6 requirement can also be obtained in other ways, more information is available at universityadmissions.se.

There are specific entry requirements for each course included in the programme. These are described in the respective course syllabus.

 

INNEHÅLL

Programmet bygger på att lära genom erfarenhet, vilket innebär att komplexiteten i verkliga situationer är utgångspunkten för utbildningen. Programmet använder verkliga fallstudier i undervisningen för att studenterna ska få utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Programmet innehåller teoretiska grunder och metoder för agroekologiska och tvärvetenskapliga analyser. Dessa behövs för att bidra till en hållbar utveckling av näringar baserade på lokala och förnybara resurser. Programmet betonar sambandet som finns mellan biologiska resurser och dagens samhälle.

Programmet har en internationell inriktning baserad på partnerskap mellan SLU och universitet i Etiopien och Uganda. Olika kulturella bakgrunder och akademiska erfarenheter bland studenter både uppmuntras och ses som konstruktivt för att de ska få god kunskap inom området.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

En masterexamen med inriktning på lantbruksvetenskap ger färdiga studenter möjlighet att arbeta med utvecklingsprojekt, nationella såväl som internationella. Arbetsgivarna kan vara myndigheter, ideella organisationer (NGO), utbildningsorganisationer och konsultföretag. Dessa studier ger även möjligheter för fortsatta forskarstudier.

Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…