Sveriges lantbruksuniversitet

Agroecology

Kan jordbruket gynna både människan och de ekologiska systemen? Är det möjligt att skilja de sociala frågorna från de ekologiska inom lantbruket?
Ansök nu
PROGRAMINFORMATION

Programmet Agroecology har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska.

Genom att kombinera teori och praktik får studenterna på masterprogrammet Agroecology goda kunskaper om lantbruket som ett öppet system. Man ser till dess globala och regionala omgivningar, liksom människor och lokala resurser. Programmet erbjuder en bra grund för studenter som vill arbeta med utveckling och forskning inom lantbruket.

Lantbruk och livsmedelsproduktion är ekologiskt, ekonomiskt och socialt viktigt i alla samhällen. Runt hela världen finns ett behov av experter som kan hantera markanvändningssystem som är komplexa, multifunktionella och förändras snabbt. Det här programmet undersöker olika hinder och möjligheter för småskalig och hållbar lantbruksproduktion. Några exempel på ämnen är agronomi i systemekologiskt perspektiv; lantbruksproduktion integrerat med naturvård och produktion av ekosystemtjänster.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

FAKTA & BEHÖRIGHET
Programkod: LM005
Namn: Agroecology - Master's programme
Studiestart: HT 2020
Studieort: Alnarp
Omfattning: 2 år, 120 hp
Nivå: Masternivå
Studietakt: Helfart
Studieform: Campus
Språk: Engelska
Antal platser: 20
Sista anmälan: 2020-01-15
Anmälningskod: 81002
Examen: Degree of Master (120 credits) of Science with a major in Agricultural Science
Behörighet:
Previous studies
To be eligible for the Agroecology - Master´s programme, the requirements are:
General entry requirements: a Bachelor´s degree (undergraduate cycle) corresponding to a minimum of 180 HEC/ECTS
Specific entry requirements: 90 credits specialisation in one of the following subjects/educational areas:

- Natural sciences
- Social sciences
- Technology

In addition, knowledge corresponding to English 6 (Swedish secondary school) is required. This is according to a local SLU decision fulfilled by those who have a degree comprising at least 180 credits at first cycle level from a Swedish higher educational institute or 120 credits completed studies at SLU. English 6 can also be achieved in other ways, which are specified at universityadmissions.se.

For entry to the different courses included within the programme, the specific entry requirements prescribed for each individual course apply.
INNEHÅLL

Programmet bygger på att lära genom erfarenhet, vilket innebär att komplexiteten i verkliga situationer är utgångspunkten för utbildningen. Programmet använder verkliga fallstudier i undervisningen för att studenterna ska få utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Programmet innehåller teoretiska grunder och metoder för agroekologiska och tvärvetenskapliga analyser. Dessa behövs för att bidra till en hållbar utveckling av näringar baserade på lokala och förnybara resurser. Programmet betonar sambandet som finns mellan biologiska resurser och dagens samhälle.

Programmet har en internationell inriktning baserad på partnerskap mellan SLU och universitet i Etiopien och Uganda. Olika kulturella bakgrunder och akademiska erfarenheter bland studenter både uppmuntras och ses som konstruktivt för att de ska få god kunskap inom området.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb.

KARRIÄR

En masterexamen med inriktning på lantbruksvetenskap ger färdiga studenter möjlighet att arbeta med utvecklingsprojekt, nationella såväl som internationella. Arbetsgivarna kan vara myndigheter, ideella organisationer (NGO), utbildningsorganisationer och konsultföretag. Dessa studier ger även möjligheter för fortsatta forskarstudier.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15


Sidansvarig: study@slu.se
Loading…