Hoppa till huvudinnehåll

Outdoor Environments for Health and Well-being

Det här programmet är utformat för dig som vill specialisera dig på hur utomhusmiljöer kan bidra till människors utveckling, hälsa och välbefinnande i vardagen. Programmet ges på distans.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har ett internationellt sökintag och all undervisning sker därför på engelska. 

Välkommen till ett internationellt program som ger dig möjlighet att undersöka hur utomhusmiljöer kan utformas och användas för att främja hälsa och välmående. Du får lära dig hur olika platser passar olika grupper av människor och hur människor upplever, använder och påverkas av naturen och andra delar av utomhusmiljön. Vill du få kunskap som är användbar för att planera attraktiva utomhusmiljöer som aktiverar barn, unga och äldre? Då är det här rätt program för dig!

Programmets utgångspunkter är miljöpsykologi och landskapsarkitektur, och du får grundläggande kunskap i stadsplanering och utformning av utomhusmiljöer för vård, skolor, bostäder och offentliga miljöer.

Med en masterexamen i miljöpsykologi har du den kunskap som behövs för ta på dig strategiska roller i utvecklingen och den mer aktiva användningen av fysiska offentliga miljöer och för att anpassa dem till olika användare och syften som undervisning och vård.

 

Du kan välja att läsa programmet på heltid eller deltid. 

Programmet ges på distans, med 2 - 4 obligatoriska digitala träffar per kurs.

Schema för deltidsstudier 2022-23 (schema för heltidsstudier under Ramschema nedan)

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2023

Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans

Application code for international students: 81084 (part-time), 81085 (full-time)

Application code for Swedish students: 81082 (part-time), 81083 (full-time)

 

Degree

Degree of Master of Science with a major in Environmental Psychology.

 

Requirements

To be eligible for the Outdoor Environments for Health and Well-being – Master’s Programme, the requirements are:

General entry requirements:

a Bachelor’s degree (undergraduate cycle) corresponding to a minimum of 180 credits.

In addition, knowledge corresponding to English 6 (Swedish secondary school) is required. This is according to a local SLU decision fulfilled by those who have a degree comprising at least 180 credits at first cycle level from a Swedish higher educational institute or 120 credits completed studies at SLU. English 6 can also be achieved in other ways, which are specified at universityadmissions.se.

The requirements for special eligibility as stated above can also be fulfilled by those who have equivalent knowledge through a foreign degree or if equivalent knowledge has been obtained in another way.

For admission to the courses included in the program, the requirements for special qualifications are stated in the syllabus for each individual course.

It is further recommended that at least 15 credits have been taken within any of the behavioral disciplines, health care, education, design, environmental science, landscape architecture, gardening or forestry.

 

INNEHÅLL

Detta programriktar sig till studenter från olika yrkesområden. Programmet ger vetenskapliga perspektiv på sammanhang som kan användas för att förstå och förklara samspelet mellan människor och den fysiska utemiljön. Man får även möjligheten att använda sina förvärvade kunskaper inom olika sociala områden.

Exempel på ämnen är den tvärvetenskapliga delen som studerar terapi/ hälsofrämjande verktyg i naturen och betydelsen av utemiljöer för lärande och utveckling, t.ex. inom utomhuspedagogik och habilitering, men även bredare perspektiv såsom fysisk planering eller landskapsplanering utifrån miljöpsykologi. Särskild uppmärksamhet ägnas åt betydelsen av utemiljöer för individuell utveckling, livskvalitet, välbefinnande och hälsa.

Nationella och internationella strategier för integrering av gröna miljöer i urbaniserade samhällen studeras med fokus på folkhälsa genom tillgång till naturmiljöer. Dessa begrepp innefattar en förståelse för påverkan av gröna miljöer med indirekt (t ex ökad fysisk aktivitet) liksom direkta (t ex reducerad negativa effekterna av stress) hälsoeffekter.

Programmet behandlar också den speciella roll av det offentliga rummet i förhållande till känslor och rehabiliterande mekanismer som är viktiga för folkhälsan. Studenterna ges i uppdrag att tillämpa olika metoder som används för att kartlägga användningen, erfarenheten och effekterna av olika utomhusmiljöer såsom trädgårdar, parker, skogar och andra typer av naturmiljöer och offentliga utrymmen, inklusive djurens roll i det dagliga livet.

Varje kurs kombinerar obligatoriska digitala träffar med arbete på distans - självständigt och/eller i grupp. Möjligheten att delta på campus för de obligatoriska träffar kommuniceras av respektive kursledare.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

KARRIÄR

Den kunskap programmet ger är strategiskt viktig i byggandet av hållbara samhällen där naturresurserna aktivt används för att motverka stress och stödja människors integration, rehabilitering och utveckling av hälsosamma livsstilar. Programmet förbereder för strategiska roller i utvecklingen av den fysiska miljön på olika platser i det offentliga rummet och vid olika verksamheter som skolor och vårdinrättningar.

Examen

Masterexamen i miljöpsykologi.

Här kan du arbeta

Yrkesverksamma inom detta område kan hitta positioner inom offentliga institutioner, t.ex. kommuner, vårdinrättningar, regionala myndigheter, skolor etc. eller som konsulter i privata företag, på arkitektkontor, bostadsföretag eller inom privat hälso- och sjukvård.

Fortsatt utbildning

SLU erbjuder ett utbud av masterkurser i landskapsarkitektur. Studenter som tar en masterexamen inom programmet kommer också att vara berättigade till fortsatta forskarstudier.

Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…