Outdoor Environments for Health and Well-being

Publicerad: 11 oktober 2017
hortonom1.png

Det här programmet är utformat för de som vill specialisera sig på människor och utomhusmiljöer, med betoning på hur hälsa och välbefinnande påverkas. Kunskapen är viktig i bland annat planering av vardagliga miljöer och vårdinrättningar.

Det här masterprogrammet är tvärvetenskapligt och grunderna ör främst miljöpsykologi, landskapsarkitektur och folkhälsa, även om andra delar som involverar samspelet mellan människan och miljön runt omkring ingår.

Den kunskap man fått efter avslutat program är väldigt viktig i många situationer, särskilt mot bakgrund av ett samhälle med mer stress och växande medvetenhet om betydelsen av naturens påverkan på oss. Detta skulle omfatta alla yrken som deltar i planering och utformning av miljöer i hälsovård, skolor och det offentliga rummet.

FN:s globala mål i utbildningen

SLU:s utbildningar skapar kunskap som bidrar till att nå målen för hållbar utveckling, både inom Sverige och internationellt.

Det här läser du på programmet

Outdoor Environment for health and well-being riktar sig till studenter från olika yrkesområden. Programmet ger vetenskapliga perspektiv på sammanhang som kan användas för att förstå och förklara samspelet mellan människor och den fysiska utemiljön. Man får även möjligheten att använda sina förvärvade kunskaper inom olika sociala områden.

Exempel på ämnen är den tvärvetenskapliga delen som studerar terapi/ hälsofrämjande verktyg i naturen och betydelsen av utemiljöer för lärande och utveckling, t.ex. inom utomhuspedagogik och habilitering, men även bredare perspektiv såsom fysisk planering eller landskapsplanering utifrån miljöpsykologi. Särskild uppmärksamhet ägnas åt betydelsen av utemiljöer för individuell utveckling, livskvalitet, välbefinnande och hälsa.

Nationella och internationella strategier för integrering av gröna miljöer i urbaniserade samhällen studeras med fokus på folkhälsa genom tillgång till naturmiljöer. Dessa begrepp innefattar en förståelse för påverkan av gröna miljöer med indirekt (t ex ökad fysisk aktivitet) liksom direkta (t ex reducerad negativa effekterna av stress) hälsoeffekter.

Programmet behandlar också den speciella roll av det offentliga rummet i förhållande till känslor och rehabiliterande mekanismer som är viktiga för folkhälsan. Studenterna ges i uppdrag att tillämpa olika metoder som används för att kartlägga användningen, erfarenheten och effekterna av olika utomhusmiljöer såsom trädgårdar, parker, skogar och andra typer av naturmiljöer och offentliga utrymmen, inklusive djurens roll i det dagliga livet.

Varje kurs innehåller 2 till 4 campusträffar som består av 1 till 3 dagar av lektioner och examinationer. 
Du kan välja att studera på heltid eller halvtid efter att programmet har börjat.

 Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

Efter examen

Här kan du arbeta

Yrkesverksamma inom detta område kan hitta positioner inom offentliga institutioner, t.ex. kommuner, vårdinrättningar, regionala myndigheter, skolor etc. eller som konsulter i privata företag, på arkitektkontor, bostadsföretag eller inom privat hälso- och sjukvård.

Fortsatt utbildning

SLU erbjuder ett utbud av masterkurser i landskapsarkitektur. Studenter som tar en masterexamen inom programmet kommer också att vara berättigade till fortsatta forskarstudier.

Framtid

Med en växande oro för offentlig välfärd följer en ökad efterfrågan på experter som arbetar med förebyggande åtgärder för att främja folkhälsan och minska stress. Detta gäller i ett brett spektrum av yrken med sådana områden som landskapsplanerare, sjukvårdspersonal och skoladministratörer.

Examen

Masterexamen i landskapsarkitektur


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation och vad du kan jobba med efter examen.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Boka ett möte
Kontakta oss via telefon eller mejl för att boka ett enskilt möte, telefonmöte eller Skypemöte.

Sidansvarig: rekrytering@slu.se