Hoppa till huvudinnehåll

Outdoor Environments for Health and Well-being

Det här programmet är utformat för dig som vill specialisera dig på hur utomhusmiljöer kan bidra till människors utveckling, hälsa och välbefinnande i vardagen. Programmet ges på distans.

PROGRAMINFORMATION

Programmet har internationell antagning och all undervisning sker på engelska.

Välkommen till ett internationellt program där du får undersöka hur utomhusmiljöer kan utformas och användas för att främja hälsa och välmående. Du får lära dig hur olika platser passar olika grupper av människor och hur människor upplever, använder och påverkas av naturen och andra delar av utomhusmiljön. Vill du få kunskap som är användbar för att planera attraktiva utomhusmiljöer som aktiverar barn, unga och äldre? Då är det här rätt program för dig!

Programmets utgångspunkter är miljöpsykologi och landskapsarkitektur, och du får grundläggande kunskap i stadsplanering och utformning av utomhusmiljöer för vård, skolor, bostäder och offentliga miljöer.

Med en masterexamen i miljöpsykologi har du den kunskap som behövs för att ta på dig strategiska roller i utvecklingen och den mer aktiva användningen av fysiska offentliga miljöer, och för att anpassa dem till olika användare och syften som undervisning och vård.

 

Du kan välja att läsa programmet på heltid eller deltid. 

Programmet ges på distans, med 2 - 4 obligatoriska digitala träffar per kurs.

Schema för deltidsstudier 2022-23 (schema för heltidsstudier under Ramschema nedan)

FAKTA & BEHÖRIGHET

Namn: Outdoor Environments for Health and Well-being - Master's Programme
Nivå: Masternivå
Språk: Engelska
Omfattning: 2 år, 120 hp
Studiestart: HT 2024

Sista anmälan för internationella studenter: 2024-02-01
Sista anmälan för svenska studenter: 2024-04-15

Studieort: Ortsoberoende
Studietakt: Helfart
Studieform: Distans
Anmälningskod för svenska studenter: 81083
Anmälningskod för internationella studenter: 81082

Studieort: Ortsoberoende
Studietakt: Halvfart
Studieform: Distans
Anmälningskod för svenska studenter: 81084
Anmälningskod för internationella studenter: 81085

Behörighet:

För att bli antagen till masterprogrammet Utemiljö för hälsa och välbefinnande krävs:
- Grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng (hp) eller motsvarande utländsk examen.

Därutöver krävs kunskaper motsvarande Engelska 6. Detta är enligt ett lokalt SLU-beslut uppfyllt av den som har en kandidatexamen om 180 hp från ett svenskt lärosäte eller 120 hp avklarade studier vid SLU. Engelska 6 kan också erhållas på andra sätt vilka specificeras på antagning.se/universityadmissions.se.

Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.

För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som anges i kursplanen för varje enskild kurs.

Vidare rekommenderas att åtminstone 15 hp har tagits i ett beteendevetenskapligt ämne, ämne inom hälsa eller sjukvård, utbildningsvetenskap eller ämne inom design, miljö, landskapsarkitektur, trädgård eller skog.

Examen:

Examen som utbildningen syftar till

Masterprogrammet syftar till en masterexamen som är en generell examen. Ytterligare examina kan vara möjliga om kraven för dessa uppfylls. Se SLU:s lokala examensordning.

Student som uppfyller fordringarna för masterexamen får på begäran ett examensbevis. Till examensbeviset knyts benämningen masterexamen med huvudområde miljöpsykologi (Degree of Master of Science (120 credits) with a major in Environmental Psychology).

Examenskrav

Masterexamen med huvudområde miljöpsykologi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 120 högskolepoäng med följande krav:

  • minst 30 högskolepoäng kurser med fördjupning inom miljöpsykologi (A1N; A1F),

  • minst 30 högskolepoäng självständigt arbete inom miljöpsykologi (masterarbete/A2E).

Maximalt 30 högskolepoäng får utgöra kurser på grundnivå, förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande.

Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

INNEHÅLL

Detta program riktar sig till studenter från olika yrkesområden. Programmet ger vetenskapliga perspektiv på sammanhang som kan användas för att förstå och förklara samspelet mellan människor och den fysiska utemiljön. Du får även möjlighet att använda dina förvärvade kunskaper inom olika sociala områden.

Exempel på ämnen är den tvärvetenskapliga delen som studerar terapi/ hälsofrämjande verktyg i naturen och betydelsen av utemiljöer för lärande och utveckling. Detta kan till exempel vara inom utomhuspedagogik och habilitering, men även bredare områden som fysisk planering eller landskapsplanering utifrån miljöpsykologi. Särskild uppmärksamhet ägnas åt utemiljöers betydelse för individuell utveckling, livskvalitet, välbefinnande och hälsa.

Nationella och internationella strategier för integrering av gröna miljöer i urbaniserade samhällen studeras med fokus på folkhälsa genom tillgång till naturmiljöer. Dessa begrepp innefattar en förståelse för vilka hälsoeffekter gröna miljöer har på människor. Antingen indirekta, till exempel ökad fysisk aktivitet, eller direkta, till exempel reducerade negativa effekter av stress.

Programmet behandlar också den speciella roll det offentliga rummet har i förhållande till känslor och rehabiliterande mekanismer som är viktiga för folkhälsan. Du får tillämpa olika metoder som används för att kartlägga användningen, erfarenheten och effekterna av olika utomhusmiljöer som trädgårdar, parker, skogar och andra typer av naturmiljöer och offentliga utrymmen. Även djurens roll i det dagliga livet studeras.

Varje kurs kombinerar obligatoriska digitala träffar med arbete på distans – självständigt och/eller i grupp. Respektive kursledare informerar om möjligheten att delta i de obligatoriska träffarna på campus.

Vill du veta mer? Läs utbildningsplanen på SLU:s studentwebb

KARRIÄR

Den kunskap programmet ger är strategiskt viktig i byggandet av hållbara samhällen där naturresurserna aktivt används för att motverka stress och stödja människors integration och rehabilitering och för att utveckla hälsosamma livsstilar. Programmet förbereder studenterna för strategiska roller i utvecklingen av den fysiska miljön på olika platser i det offentliga rummet och vid olika verksamheter som skolor och vårdinrättningar.

Yrkesverksamma inom detta område kan hitta anställning inom offentliga institutioner, t.ex. kommuner, vårdinrättningar, regionala myndigheter och skolor, eller som konsulter i privata företag, på arkitektkontor, bostadsföretag eller inom privat hälso- och sjukvård.

SLU erbjuder flera kurser i landskapsarkitektur på masternivå. Studenter som tar en masterexamen på programmet kan också gå vidare till forskarstudier.

Examen

Masterexamen med huvudområdet miljöpsykologi.

UTBILDNINGSPLAN

Studentlivet

Att vara student handlar inte bara om hårda studier. På våra campus har vi ett aktivt studentliv med kårer, nationer och en mängd olika aktiviteter.

Discjockey i ett bås på ett disko

Hur ansöker jag?

Sveriges unika system för ansökningar gör det möjligt att ansöka om program och kurser vid olika universitet på samma ansökan.

Studenter som sitter utomhus i solen

Chat with our students

Take the opportunity to chat with our international Student ambassadors and read the blogs to gain an insight into their lives as students in Sweden and at SLU.

Chatta med våra studenter på Unibuddy
Studenter sitter på stenmur, foto.

Alnarp

Campuset med Malmö, Lund och Köpenhamn runt hörnet. På campus Alnarp finns mycket att upptäcka för dig som student. Förutom allt som händer på campus har du även tillgång till utbudet i de lite större städerna i närheten.


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…