Hoppa till huvudinnehåll

Nya vägar till yrkesexamen

Som enda universitet i Sverige kan vi erbjuda program som leder till agronom-, hortonom- och jägmästarexamen. Nu får programmen ny struktur för att i ännu högre grad uppfylla framtidens behov. De tidigare femåriga programmen ersätts av en kombination av ett kandidat- och ett masterprogram.

Agronom

Agronomer är experter på hur mat produceras och på vad som krävs för att göra det på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Hortonom

Som hortonom är du expert på växtbiologi och har ingående kunskaper om hur växterna påverkas av miljön inom odling eller lagring. I ditt framtida yrke kan du komma att ansvara för produktion, hantering, kvalitet och användning av frukt, bär, grönsaker, träd och prydnadsväxter.

Jägmästare

Jägmästare är experter på skog och skogsbruk, och på vad som krävs för att förvalta våra skogar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Loading…