Hoppa till huvudinnehåll

Hortonom Vill du påverka vår framtid i hållbar inriktning?

Som hortonom är du expert på växtbiologi och har ingående kunskaper om hur växterna påverkas av miljön inom odling eller lagring. I ditt framtida yrke kan du komma att ansvara för produktion, hantering, kvalitet och användning av frukt, bär, grönsaker, träd och prydnadsväxter.
Ett växthus, illustration.

Vad gör en hortonom?

Som hortonom har du ingående kunskap om hur produktion av trädgårdsväxter fungerar, och kunskaper om hur växternas inre processer påverkas av olika faktorer. Du får kunskaper om hela den hortikulturella värdekedjan från forskning och förädling via produktion och rådgivning till hur handel med trädgårdsväxter fungerar. I ditt framtida yrke kan du komma att ansvara för produktion, hantering, kvalitet och användning av frukt, bär, grönsaker, träd och prydnadsväxter. På Hortonomförbundets webbsida kan du hitta mer information om yrket och branschen.

Du kan ha kompetens att arbeta med biologiskt växtskydd eller miljöfrågor inom produktionsledet eller hos myndigheter, eller inom handeln med marknads- och kvalitetsfrågor. Du kan söka dig till nya områden under utveckling som hur växter och trädgårdsprodukter påverkar vår hälsa eller hur värdefulla sorter bäst kan bevaras för framtiden. Din breda kompetens passar inom många yrkesområden.

Hur blir jag hortonom?

Vill du bli hortonom söker du först till Trädgårdsingenjörsprogrammet odling och tre år senare till masterprogrammet Horticultural Science eller masterprogrammet Plant Biology for Sustainable Production. Genom dina kursval inom trädgårdsingenjör: odling och masterprogrammet Horticultural Science eller masterprogrammet Plant Biology for Sustainable Production bygger du din hortonomexamen.

Studenter planterar växter i ett växthus, foto.

Trädgårdsingenjörsprogrammet odling

Du får ingående kunskaper om odling och användning av trädgårdsväxter.

Horticultural Science - masterprogram 2 år

Du får fördjupade kunskaper i hur trädgårdsproduktion och odling kan bidra till ett mer hållbart samhälle och lär dig även innovativ teknik som möjliggör banbrytande användningsområden av växter.

Plant Biology for Sustainable Produktion - masterprogram 2 år

I det här unika masterprogrammet får du viktig kunskap om växters funktion, genetik och interaktion med miljön.

Två studenter pratar med varandra, illustration.

Krav för hortonomexamen

Hortonomexamen uppnås efter godkända kurser om 300 högskolepoäng med följande krav:

  • Kandidatexamen, 180 hp, inklusive ett självständigt arbete på grundnivå som genomförts vid SLU och omfattar minst 15 hp i trädgårdsvetenskap eller biologi.
  • Masterexamen (i trädgårdsvetenskap eller biologi), 120 hp, inklusive ett självständigt arbete på avancerad nivå för hortonomexamen som omfattar minst 30 hp.
  • Minst 90 hp kurser i huvudområdet trädgårdsvetenskap
  • Kurser motsvarande minst 60 hp biologi, 30 hp företagsekonomi, 15 hp teknologi, 7,5 hp kemioch 7,5 hp statistik.

Dispens från kravet på 7,5 hp kemi för hortonomexamen gäller för

  • kull HT18 på Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram, om studenten läst BI1263 Odling, skörd och efterskörd av trädgårdsprodukter samt någon av kurserna BI1305 Botanik och kemi eller BI1130 Botanik,
  • studenter som antagits till Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram senast i kull H17 och läst enligt ramschemat för programmet och därigenom uppnått totalt 7 hp kemi

Dessutom gäller följande:

  • Kravet på kandidatexamen och självständigt arbete på grundnivå uppfylls även av en kandidatexamen i trädgårdsvetenskap från annat lärosäte om examen uppgår till 180 hp.

Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…