Hoppa till huvudinnehåll

Jägmästare Förvaltare av framtidens skogar

Jägmästare är experter på skog och skogsbruk, och på vad som krävs för att förvalta våra skogar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Vad gör en jägmästare?

Jägmästare är en flera hundra år gammal titel, som ursprungligen bars av de som övervakade statens vilt och skogar. Trots namnet så är jakt inte i fokus nuförtiden. Dagens jägmästare är experter på att förvalta skog och de värden som är kopplade till skog. Det är en komplex uppgift, som kräver avväganden och balans av ekonomiska, miljömässiga och sociala mål.

De som idag är jägmästare har en jägmästarexamen, som är en yrkesexamen med krav på både breda och fördjupade kunskaper inom yrkesområdet. Den som har en jägmästarexamen har därför en kombination av kompetenser, där skogsbruksvetenskap, biologi och ekonomi utgör gemensam bas. En generell examen, som kandidat- och masterexamen, ställer inte motsvarande krav.

Vad jobbar en jägmästare med?

De flesta som har en jägmästarexamen jobbar med skogsbruk och naturvård, ofta i ledande befattningar. Arbetsgivare är främst företag inom den breda och varierade skogssektorn, men många jobbar också på myndigheter som Skogsstyrelsen, länsstyrelser och kommuner. Som jägmästare har du en bred skoglig kompetens, så arbetsmöjligheterna är många. Du är eftertraktad på arbetsmarknaden med goda karriärsmöjligheter.

Hur blir jag jägmästare? 

Endast SLU kan ge jägmästarexamen. För detta krävs fem år studier, med kurser som ger tillräcklig mängd skogsbruksvetenskap, biologi och ekonomi kompletterat med breddnings- och fördjupningsstudier. Rakaste vägen till jägmästarexamen får du genom att välja programkombinationer som, utöver kandidat- och masterexamen, även leder till jägmästarexamen. Men det finns också möjlighet att bygga ihop till en jägmästarexamen på annat sätt, genom att välja kurser utifrån egna intressen och mål.

Denna väg till jägmästarexamen gäller sedan höstterminen 2021, då det femåriga jägmästarprogrammet ersattes av kandidat- och masterprogram. De nya kraven för jägmästarexamen är framtagna i nära samarbete med arbetsgivare inom skogssektorn. De är designade för att ge studenten flexibilitet i program- och kursval, samtidigt som de säkerställer den nödvändiga yrkeskompetensen.

Krav för jägmästarexamen

Jägmästarexamen uppnås efter godkända kurser om 300 högskolepoäng (hp).  195 hp måste vara inom tre ämnen och i viss omfattning (Baskraven nedan). Kurser på både kandidat- och masternivå kan användas för att uppfylla baskraven. De återstående 105 hp är valbara inom relevanta ämnen, och kan också de komma från kurser på såväl kandidat- som masternivån. Sist men inte minst så måste examensarbetet på masternivån vara inom ett av tre specifika ämnen, vilket kräver kurser i viss mängd på masternivå (se Övrigt nedan).

Nedan finns en övergripande summering av de krav som börjar gälla från och med 1 januari 2022. Preciseringar finns i examensbeskrivningen för jägmästarexamen i SLU:s lokala examensordning (under uppdatering och inte publicerad ännu).

Baskrav, 195 hp

  • 135 skogsbruksvetenskap med krav på viss bredd och djup
  • 30 hp biologi varav minst 15 hp inom ekologi
  • 30 hp ekonomiämnen (företagsekonomi och/eller nationalekonomi) varav minst 15 hp företagsekonomi

Inriktnings-/specialiseringskrav, 105 hp

  • 105 hp fördjupnings- eller breddningsstudier inom baskravsämnena och/eller ytterligare ämnen som har bedömts relevanta mot målen för jägmästarexamen.

Övrigt

Inom ramen för bas- och inriktnings-/specialiseringskraven ska följande ingå

  • Ett självständigt arbete på grundnivå (kandidatarbete) om minst 15 hp
  • Minst 90 hp på avancerad nivå (masternivå) varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom något av ämnena skogsbruksvetenskap, bioekonomimanagement, biologi eller företagsekonomi, inklusive minst 30 hp självständigt arbete inom ämnet (masterarbete).

Det självständiga arbetet på avancerad nivå ska vara examinerat vid institution inom SLUs fakultet för skogsvetenskap, och enligt fastställd kursplan för självständigt arbete för jägmästarexamen alternativt tillgodoräknats som relevant mot målen för jägmästarexamen. 

 

Skogsvetarprogrammet - kandidatprogram 3 år

Vill du bidra till att skogens mångfald bevaras samtidigt som den ger förnyelsebara produkter? Du som är naturvetenskapligt intresserad får gedigen kunskap om hur skogen bidrar till en hållbar framtid, både som ekosystem och naturresurs. 

Bilden visar två skogsekonomistudenter som står i en modern träbyggnad.

Skogsekonomi - kandidatprogram 3 år

Vill du arbeta i en av Sveriges största branscher? Det här är programmet för dig som vill få en ekonomisk utbildning med fokus på skogsföretagande och bli en del av skogsbranschen

Forest and Landscape - kandidatprogram 3 år

På utbildningen tas ett helhetsgrepp om skogslandskapet och dess betydelse för samhället genom en kombination av olika perspektiv på skog och landskap, miljö och ekonomi, skötsel och vård, stad och land. 

Händer som håller i en surfplatta

Skogsmästarprogrammet - kandidatprogram 3 år

Utveckla vår största förnybara naturresurs. Som skogsmästare kan du göra insatser för skogens rika naturvärden och biologiska mångfald. Du får dessutom möjlighet att förvalta en viktig exportprodukt.

Bild på granar

Masterprogram som kan leda till jägmästarexamen

Läsa mer om masterprogrammen som ger dig djupgående kunskaper och färdigheter inom skogsbruk, naturvård och hållbart resursutnyttjande och kan leda till en jägmästarexamen.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

E-post
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…