Hoppa till huvudinnehåll

Jägmästare Brinner du för skogens möjligheter?

Jägmästare är experter på skog och skogsbruk, och på vad som krävs för att förvalta våra skogar på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt.

Vad gör en jägmästare?

Som jägmästare har du en bred skoglig kompetens. Många jobb är inriktade mot skogsbruk och naturvård i statlig eller privat regi. Du kan också arbeta som exempelvis skogsekonom, fastighetsmäklare, på elnätsbolag eller vara egenföretagare.

Hur blir jag jägmästare? 

Som enda universitet i Sverige kan vi erbjuda program som leder till jägmästarexamen.

Med start höstterminen 2021 ersätts det tidigare femåriga jägmästarprogrammet av kandidat- och masterprogram. Genom att kombinera program och välja lämpliga kurser kan du alltså få jägmästarexamen, tillsammans med kandidat- och masterexamen.

Om du vill bli jägmästare söker du först ett av de treåriga kandidatprogrammen:

Dessa program innehåller obligatoriska och/eller valbara kurser som kan ligga till grund för fortsatta studier mot jägmästarexamen. Du söker då efter kandidatprogrammet till något av de tvååriga masterprogram som erbjuder kurser som passar mot dina mål.

De krav för jägmästarexamen som börjar gälla från och med 1 januari 2022 (se nedan) gör det möjligt att inom givna ramar själv bygga ihop till jägmästarexamen med bredd och fördjupning utifrån egna intressen och mål. Samtidigt får du en kompetensprofil som är efterfrågad av framtida arbetsgivare. För den som har jägmästarexamen som mål kommer det att finnas information, vägledning och stöd för planeringen av studierna.

För dig som går jägmästarprogrammet finns det möjlighet att ta ut jägmästarexamen enligt de nya eller de gamla kraven.

 

Skogsvetarprogrammet - kandidatprogram 3 år

Vill du vara med och bidra till en hållbar framtid? Kunskap om skogsekosystemet och om varsam användning av skogen är viktiga redskap för en hållbar framtid.

Skogsekonomi - kandidatprogram 3 år

Vill du arbeta i en av Sveriges största branscher? Det här är programmet för dig som vill få en ekonomisk utbildning med fokus på skogsföretagande och bli en del av skogsbranschen.

Forest and Landscape - kandidatprogram 3 år

Vill du vara med och påverka i frågor som gäller skogen och landskapet? Det här nya programmet tar ett helhetsgrepp om skogen och dess betydelse för samhället, genom kombination av olika perspektiv på miljö och ekonomi, skötsel och vård, stad och land.

Händer som håller i en surfplatta

Skogsmästarprogrammet - kandidatprogram 3 år

Utveckla vår största förnybara naturresurs. Som skogsmästare kan du göra insatser för skogens rika naturvärden och biologiska mångfald. Du får dessutom möjlighet att förvalta en viktig exportprodukt.

Krav för jägmästarexamen

Jägmästarexamen uppnås efter godkända kurser om 300 högskolepoäng (hp).  195 hp måste vara inom tre ämnen och i viss omfattning (Baskraven nedan). Kurser på både kandidat- och masternivå kan användas för att uppfylla baskraven. De återstående 105 hp är valbara inom relevanta ämnen, och kan också de komma från kurser på såväl kandidat- som masternivån. Sist men inte minst så måste examensarbetet på masternivån vara inom ett av tre specifika ämnen, vilket kräver kurser i viss mängd på masternivå (se Övrigt nedan).

Nedan finns en övergripande summering av de krav som börjar gälla från och med 1 januari 2022. Preciseringar finns i examensbeskrivningen för jägmästarexamen i SLU:s lokala examensordning (under uppdatering och inte publicerad ännu).

Baskrav, 195 hp

  • 135 skogsbruksvetenskap med krav på viss bredd och djup
  • 30 hp biologi varav minst 15 hp inom ekologi
  • 30 hp ekonomiämnen (företagsekonomi och/eller nationalekonomi) varav minst 15 hp företagsekonomi

Inriktnings-/specialiseringskrav, 105 hp

  • 105 hp fördjupnings- eller breddningsstudier inom baskravsämnena och/eller ytterligare ämnen som har bedömts relevanta mot målen för jägmästarexamen.

Övrigt

Inom ramen för bas- och inriktnings-/specialiseringskraven ska följande ingå

  • Ett självständigt arbete på grundnivå (kandidatarbete) om minst 15 hp
  • Minst 90 hp på avancerad nivå (masternivå) varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom något av ämnena skogsbruksvetenskap, bioekonomimanagement, biologi eller företagsekonomi, inklusive minst 30 hp självständigt arbete inom ämnet (masterarbete).

Det självständiga arbetet på avancerad nivå ska vara examinerat vid institution inom SLUs fakultet för skogsvetenskap, och enligt fastställd kursplan för självständigt arbete för jägmästarexamen alternativt tillgodoräknats som relevant mot målen för jägmästarexamen. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Studie- och karriärvägledning

Fråga oss om: att läsa kurser eller program, vilken utbildning som passar dig, hur du bygger den för att nå dit du vill, din studiesituation samt få stöd i dina karriärval.

Har du frågor om studier på SLU? Kanske kan du hitta svaren på dem här. FAQ: Vanliga frågor och svar om studier på SLU.

Epost
studievagledning@slu.se

Telefon
018-67 28 00 

Telefontider
måndag 10-12
tisdag 10-12
torsdag 13-15

Sidansvarig: study@slu.se
Loading…