Rättigheter och skyldigheter för studenter på SLU

Senast ändrad: 12 september 2022

Som student på SLU har du både rättigheter och skyldigheter. Det finns regler och riktlinjer för vad som gäller vid examination, din arbetsmiljö, likabehandling, försäkringar, studentregister (Ladok), fusk och plagiat.

På våra studentwebbssidor hittar du all information om de lagar och förordningar som reglerar vår verksamhet och till SLU:s egna styrdokument. 

Du hittar även information om hur du bör göra om det är något som du tycker är fel eller inte fungerar som det borde.

Vid SLU ska alla anställda och studenter ges lika möjligheter och allas lika rättigheter ska respekteras. En arbets- och studiemiljö som är fri från diskriminering och som kännetecknas av inkludering är en grundläggande förutsättning för ett hållbart arbets- och studieliv. Därför är jämställdhet och lika villkor grundläggande principer för all verksamhet inom SLU.

Läs mer om jämställdhet och lika villkor på SLU, och hur du kan agera vid trakasserier

 

 


Kontaktinformation