EPOK:s referensgrupp

Senast ändrad: 22 november 2016
referensgrupplogo.jpg

EPOK har en referensgrupp som ska komma med inspel till och synpunkter på verksamheten. Referensgruppen är en viktig kontaktyta mot de myndigheter, organisationer och andra målgrupper som EPOK ska kommunicera med.

Ordförande

Maria Wivstad, föreståndare EPOK

Ledamöter

Lina Ulff Delprato, Hushållningssällskapens förbund

Gun Ragnarsson, Ekologiska lantbrukarna

Eva Rülf, Lantbrukarnas riksförbund, LRF

Ann-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket

Josefin Walldén, Havs- och Vattenmyndigheten

Susanne Johansson, Formas

Kjell Malmlöf, Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF

Per Baummann , Svensk Dagligvaruhandel

Minna Hellman, Konsumentföreningen Stockholm

Ulf Nilsson, Fritidsodlingens riksorganisation, FOR 

Linda Cederlund, Sveriges Konsumenter

Sidansvarig: Maria.Wivstad@slu.se