Centrumbildningar och projekt
Centrumbildningar och projekt

Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK)

Syntesrapporter

Kunskapssynteser sammanställs av forskare utifrån befintlig kunskap inom ekologiskt lantbruk och de svenska miljömålen. Ämnesområden är till exempel växtnäring, bekämpningsmedel, djurhälsa, energianvändning, och biologisk mångfald.

HABITAT MANIPULATION – as a pest management tool in vegetable and fruit cropping systems, with the focus on insects and mites Ulf Nilsson, Mario Porcel, Weronika Świergiel och Maria Wivstad.

ORGANIC FOOD – food quality and potential health effects. A review of current knowledge, and a discussion of uncertainties Öppnas i nytt fönster Axel Mie och Maria Wivstad.

Why do (don’t) we buy organic food and do we get what we bargain for?  
Ruben Hoffmann och Maria Wivstad 2015. Ladda hem

Rötrest från biogasanläggningar – återföring av växtnäring i ekologisk produktion, Eva Salomon och Maria Wivstad 2013. Ladda hem

Ekologisk produktion och klimatpåverkan – En sammanställning av kunskapsläge och framtida forskningsbehov, Elin Röös, Cecilia Sundberg, Eva Salomon och Maria Wivstad 2013. Pris 100 kr (vid beställning av tryckt version) Ladda hem

Ekologiskt lantbruk, biologisk mångfald och ekosystemtjänster – i ett landskapsperspektiv, Camilla Winqvist 2013. Pris 150 kr (vid beställning av tryckt version). Ladda hem 

Foder till grisar i ekologisk produktion.  Anna Wallenbeck 2012. Pris 50 kr (vid beställning av tryckt version). Ladda hem

Ekologisk produktion – möjligheter att minska övergödning. Wivstad, M., Salomon, E., Spångberg, J. och Jönsson, H. september 2009. Pris 150 kr (vid beställning av tryckt version). Ladda hem

Ogräsbekämpning i ekologiskt lantbruk – möjligheter och begränsningar. Anders Heimer, Juli 2009. Pris 150 kr (vid beställning av tryckt version). Ladda hem

Ekologisk produktion och miljökvalitetsmålen – en litteraturgenomgång. Jonas Nilsson, Miljöinformation AB, November 2007. Pris 150 kr (vid beställning av tryckt version). Ladda hem

Lantbruk på lika villkor – om samexistens mellan GMO-fritt lantbruk och lantbruk som använder GMO. Jacobson, K. & Wahlberg, K. 2006. Pris (vid beställning av tryckt version) 130 kr. Ladda hem

Kemiska bekämpningsmedel i svenskt jordbruk – användning och risker för miljö och hälsa. Wivstad, M. 2005. Pris (vid beställning av tryckt version) 170 kr. Ladda hem (Vissa bilder i den digitala versionen har tagits bort pga saknande publiceringsrättigheter)

Vägen mot 100 procent ekologiskt foder till enkelmagade djur. Björnberg, Odelros, Persson och Alarik. 2005. Pris (vid beställning av tryckt version) 120 kr. Ladda hem

Regelverk – möjligheter och hinder att uppnå målen för ekologiskt lantbruk. Wivstad, M, Milestad, R. och Lund, V. 2004. Pris (vid beställning av tryckt version) 120 kr. Ladda hem

Djurhälsa och djurvälfärd i ekologiskt lantbruk. Lund, V. 2003. Pris (vid beställning av tryckt version) 120 kr. Ladda hem

Att värdera uthållighet i lantbruket – genomgång av metoder för miljö- och naturresursanalys. Björklund, J. och Rydberg, T. 2003. Pris (vid beställning av tryckt version) 120 kr. Ladda hem

Ekologiskt lantbruk och biologisk mångfald – en litteraturgenomgång. Ahnström, J. 2002. Pris 150 kr. Beställ

 

Prenumerera

De flesta publikationer kan laddas ned kostnadsfritt. För tryckta varianter kontakta Karin.Ullven@slu.se

info-EPOK Prenumerera på EPOK:s nyhetsnotiser om du vill hålla dig uppdaterad. Via notiserna får du reda på nya publikationer, aktuell forskning och händelser i EPOK:s kalender.

Prenumerera på det digitala magasinet
NORDISKT EKO – digitalt magasin från EPOK

Om du inte hittar vad du söker bland Syntesrapporterna, Faktablad, i rapportserien Ekologiskt lantbruk eller bland övriga publikationer så kan du söka i Organic eprints den europeiska databasen med publikationer om ekologisk produktion.

orgprints.org

Sidan uppdaterad: 2016-04-14. Sidansvarig: Karin.Ullven@slu.se

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen