Hoppa till huvudinnehåll

SLU Centrum för biologisk bekämpning

Vi bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer.

Kornfrön sorteras i en maskin, foto.

Om CBC

SLU driver CBC på uppdrag av regeringen. Vi bedriver egen forskning men samarbetar också med andra forskare inom hållbara bekämpningsmetoder. Nära samverkan med intressenter, exempelvis odlare, företag, myndigheter och organisationer är också en viktig del av verksamheten. Kontakta oss gärna om du har frågor om vår verksamhet eller vill diskutera forskningssamarbeten, uppdrag eller utredningar!

Nyheter från CBC

 • 11 maj 2023

  Klöver i havrefält gynnar pollinatörer och hämmar ogräs

  Rader av kläverväxter växer mellan havreplantor på en åker. Foto. Att odla baljväxter, som till exempel klöver, tillsammans med spannmål har stor potential att skapa mer biologisk mångfald och ekosystemtjänster i fältet. Växtblandningarna som sås mellan raderna i fältet kan skräddarsys för att stödja mer naturlig skadedjursbekämpning. Men redan nu är fördelarna slående och det finns inga betydande nackdelar med metoden.
 • 26 april 2023

  SLU uppmärksammar vikten av hållbart växtskydd med webbinarium och konferens

  En hand visar skador på ett grönt blad, foto. Växtskydd är just nu ett hett och omdebatterat ämne i Europa då EU förordar att mängden kemiska bekämpningsmedel ska minskas med 50 % till 2030. Många förordar det och andra anser att det är omöjligt. SLU arrangerar därför ett webbinarium och en konferens för att diskutera framtida växtskydd ur ett svenskt och europeiskt perspektiv.
 • 24 april 2023

  Biologisk bekämpning av svartprickssjuka i vete

  Avlånga gula fält på ett veteblad. Foto. Sidhant Chaudhary håller sitt halvtidsseminarium om biologick bekämpning av svartprickssjuka på vete den 27:e april kl 13.00 på Ultuna.

När är det biologisk bekämpning?

SLU-forskare presenterar tydlig när det egentligen är biologisk bekämpning. Tydligare definition gör det lättare att lagstifta och prata om biologisk bekämpning.

Filmer om växtskydd

Se hur SLU jobbar med säkert växtskydd! Här hittar du åtta exempel på aktuell växtskyddsforskning.

En nyckelpiga på ett grönt strå. Foto.

För studenter

Vill du göra ett mastersarbete om biologisk bekämpning? Kontakta oss!

Två unga kvinnor i solhattar undersöker blad under ett träd, foto.

Forskning

Vi utvecklar kunskapen om biologisk bekämpning och arbetar för att bygga upp en stark forskningsmiljö vid SLU.

En person i röd jacka tar prover i ett fält under en grå himmel, foto.

Vad är biologisk bekämpning?

Biologisk bekämpning är en metod för att begränsa skador från organismer som skadedjur, skadeväxter och sjukdomsalstrare med hjälp av andra, nyttiga organismer. Lär dig mer här!

En vit spindel fångar en insekt, foto.
Publicerad: 20 december 2022 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC

Johan A. Stenberg, Föreståndare

johan.stenberg@slu.se, 040 - 41 53 78
Besöksadress: Sundsvägen 16, 230 53 Alnarp

Loading…