Hoppa till huvudinnehåll

Utomhusbaserat lärande och naturvägledning i vattenmiljöer

På de här sidorna samlas information om pedagogiska aktiviteter/naturvägledning i vattenmiljöer. Syftet är att stötta er som jobbar med utomhusbaserat lärande kring vattenmiljöer. Meningen är att dessa sidor ska vara levande. Vi vill ha era berättelser. Välkomna att skicka in dem till oss: limnisk.cnv@slu.se.

Ungdomar med håvar vid strandkanten. Foto.

Sötvattenpedagogiskt nätverk

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) samordnar SLU Centrum för naturvägledning ett nätverk inom sötvattenpedagogik. Det finns också ett nätverk inom marin pedagogik som samordnas av Havsmiljöinstitutet

Syftet med nätverken är att underlätta för aktörer som arbetar med utomhusbaserat lärande i vattenmiljöer att komma i kontakt med varandra för att utbyta idéer, starta samarbeten, och stötta varandra. På så sätt kan nätverken bidra till att stärka arbetet kring dessa frågor och därmed också bidra till att lyfta kunskapen och medvetenheten hos allmänheten om vattnets betydelse. 

Rapport: Hur jobbar skolan med att öka elevernas vattenmedvetenhet

Den här rapporten granskar om och hur vattenmedvetenhet inkluderas i skolans undervisning. Vattenmedvetenhet saknar en definition idag, men vi har här förstått det som en förståelse för och kunskap om vattnets påverkan på oss människor, och hur vi människor påverkar våra vatten. Rapporten inkluderar även utomhuspedagogik som ett tema i kartläggningen, utifrån antagandet att vattenmedvetenhet och utomhuspedagogik ofta kombineras i praktiken, exempelvis i håvningsaktiviteter eller utforskande av de egna närliggande vattenmiljöerna.

 

Kommande aktiviteter inom utomhusbaserat lärande kring vatten

Läs mer om vilka aktiviteter som är på gång kring utomhusbaserat lärande kring vatten.

Barn håvar i Vramsån och artbestämmer det de får upp.

Dokumentation av genomförda aktiviteter inom utomhusbaserat lärande kring vatten

Om du har missat en aktivitet eller vill fräscha upp ditt minne så finns här dokumentation av alla CNV:s aktiviteter om utomhusbaserat lärande kring vatten.

Barn står i Emån med vattenkikare.

Nyhetsbrev till nätverket

Här kan du läsa nya och gamla nyhetsbrev som gått ut till nätverket.

Bild på publikationer.
Publicerad: 24 februari 2023 - Sidansvarig: cnv@slu.se
Loading…