Sveriges lantbruksuniversitet

Utomhusbaserat lärande kring vatten - från källa till hav

På de här sidorna samlas information om pedagogiska aktiviteter/naturvägledning i sötvatten- och marina miljöer.

Syftet är att stötta er som jobbar med utomhusbaserat lärande kring vattenmiljöer - både sött och salt. Det finns två nationella nätverk inom ämnet - ett sötvattennätverk och ett marint nätverk. För att bygga en bra och informativ sida behöver vi era tips, till exempel på naturguidningar kring vatten, lektionsmaterial, utomhuspedagogiska övningar, litteratur och forskning.

På vissa sidor är det fortfarande tomt. Det är på grund av att sidorna är under uppbyggnad. Så välkomna att hjälpa oss att bygga upp dem med era exempel. Skriv till cnv@slu.se

Information om limniska och marina nätverken

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har två nätverk startats, ett inom limnisk pedagogik och ett inom marin pedagogik. Det limniska nätverket samordnas av SLU Centrum för naturvägledning (CNV) och det marina av Havsmiljöinstitutet

Syftet med nätverken är att underlätta för aktörer som arbetar med utomhusbaserat lärande i sötvatten och i marina miljöer att komma i kontakt med varandra för att utbyta idéer, starta samarbeten, och stötta varandra. På så sätt kan nätverket bidra till att stärka arbetet kring dessa frågor och därmed också bidra till att lyfta kunskapen och medvetenheten hos allmänheten om vattnets betydelse. 

Loading…