Hoppa till huvudinnehåll

Naturvägledning om vatten

På de här sidorna samlas information om naturvägledning och utomhusbaserat lärande i vattenmiljöer. Skicka gärna in vilka verktyg, metoder och aktiviteter ni använder till cnv@slu.se.

Ungdomar med håvar vid strandkanten. Foto.

Naturvägledning och utomhusbaserat lärande i sötvattensmiljöer

Nätverket för limnisk pedagogik (limniska nätverket)

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) samordnar SLU Centrum för naturvägledning ett nätverk för er som jobbar med naturvägledning och utomhusbaserat lärande i sötvattensmiljöer - limniska nätverket. Det finns också ett nätverk inom marin pedagogik som samordnas av Havsmiljöinstitutet

Gå gärna med och delta i webbinarier, studiebesök och tematräffar. Nätverken består av en bred representation av personer som bidrar till att öka kunskapen om vattnets värde. Genom nätverken kan du komma i kontakt med dem och utbyta idéer, starta samarbeten, och stötta varandra.

Rapport: Hur jobbar skolan med att öka elevernas vattenmedvetenhet

Den här rapporten granskar om och hur vattenmedvetenhet inkluderas i skolans undervisning. Vattenmedvetenhet saknar en definition idag, men vi har här förstått det som en förståelse för och kunskap om vattnets påverkan på oss människor, och hur vi människor påverkar våra vatten. Rapporten inkluderar även utomhuspedagogik som ett tema i kartläggningen, utifrån antagandet att vattenmedvetenhet och utomhuspedagogik ofta kombineras i praktiken, exempelvis i håvningsaktiviteter eller utforskande av de egna närliggande vattenmiljöerna.

 

Kommande aktiviteter inom utomhusbaserat lärande kring vatten

Läs mer om vilka aktiviteter som är på gång kring utomhusbaserat lärande kring vatten.

Barn håvar i Vramsån och artbestämmer det de får upp.

Dokumentation av genomförda aktiviteter inom utomhusbaserat lärande kring vatten

Om du har missat en aktivitet eller vill fräscha upp ditt minne så finns här dokumentation av alla CNV:s aktiviteter om utomhusbaserat lärande kring vatten.

Barn står i Emån med vattenkikare.

Nyhetsbrev till nätverket

Här kan du läsa nya och gamla nyhetsbrev som gått ut till nätverket.

Bild på publikationer.
Publicerad: 06 februari 2024 - Sidansvarig: cnv@slu.se
Loading…