Beställningsformulär för CNV:s publikationer

Senast ändrad: 16 augusti 2021

Här kan du beställa de tryckta publikationerna från CNV.

Fyll i vilken publikation och det antal du vill beställa. Vi behöver även dina kontakt- och faktureringsuppgifter.

Efter att du har skickat in din beställning bör du komma till en sida med rubriken "Tack för din beställning!".

Om publikationen är slut kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt.

Om inget annat anges, så ingår fraktkostnader inom Sverige i angivna priser. Observera att större beställningar och leveranser till utlandet kan medföra en extra fraktkostnad. Kontakta CNV om du har frågor om detta.

Beställningsformulär för CNV:s publikationer

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv