Hoppa till huvudinnehåll

SLU Future Forests

Future Forests är en plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation. Plattformen är ett samarbete mellan SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Vi är en av SLU:s fyra framtidsplattformar.

En kvinna står vid en trädstam med ett mätverktyg. Foto.

Hållbart skogsbruk i vid bemärkelse

Future Forests handlar om skogens och skogsbrukets betydelse för utveckling av en biobaserad ekonomi såväl som klimatanpassning och de olika ekosystemtjänster skogarna erbjuder. Beslutsprocesser, där olika gruppers perspektiv på skogsbruk beaktas, finns också med i verksamheten.

Hyggesfritt skogsbruk

Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor. Intresset är stort i Sverige och SLU stärker kunskapsläget.

En man och en kvinna går i en skog. Foto.

Forskarläger i höst

Framtidsplattformarna bjuder in SLU-forskare till två dagars diskussioner kring tvärvetenskaplig forskning. Forskarlägret anordnas 19-20 september.

Bild på Philipsonska gården i Strängnäs. Foto.

Klimatsamtal

Future Forests arrangerar en serie klimatsamtal tillsammans med SLU:s övriga framtidsplattformar och SLU Global. Senaste samtalet arrangerades 27 april. (Illustration: Fredrik Saarkoppel)

Jordglob illustration.

Future Forests Rapport

Hyggesfritt skogsbruk och hur rennäring och skogsbruk kan samsas om samma mark är ämnen som står i fokus för de senaste rapporterna.

Nyheter från Future Forests

Publicerad: 26 april 2023 - Sidansvarig: viktor.karlsson@slu.se

Emma Holmström, Programchef för Future Forests
emma.holmstrom@slu.se, 040-41 51 14

Viktor Karlsson, Kommunikatör för Future Forests
viktor.karlsson@slu.se, 090-786 85 16, 076-126 73 22

 

Loading…