Styrmedel för hållbar matkonsumtion

Senast ändrad: 08 maj 2023
Omslaget till policy brief från SLU Future Food om styrmedel.

Publ. 2021. Att minska negativ miljö- och hälsopåverkan från livsmedelsproduktionen är en av de mest brännande utmaningarna i vår tid. En sammanställning av kunskapsläget kring möjliga styrmedel visar att offentliga aktörer kan öka takten i omställningen genom att intensifiera arbetet i offentlig sektor, sätta nationella konsumtionsmål och införa effektiva och attraktiva styrmedel.

I denna policy brief formulerar forskare från Mistra Sustainable Consumption, SLU Future Food, Beijer Institute of Ecological Economics, CeCAR vid Göteborgs universitet samt Chalmers tre rekommendationer för vad staten och andra offentliga aktörer skulle kunna göra för att hantera matens klimat-, miljö- och hälsopåverkan, baserat på sjutton identifierade styrmedel.

Policy briefen bygger på rapporten "Styrmedel för hållbar matkonsumtion - en kunskapsöversikt och vägar framåt", nr 13 i SLU Future Foods rapportserie. Rapporten finns också i en engelsk version i Mistra Sustainable Consumptions rapportserie.