Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvatten och hälsa

Vi konsumerar i genomsnitt två liter dricksvatten per dag. Men hur hälsosamt är ditt dricksvatten? SLU tar fram kunskap för beslutsfattare och vattenbransch som stödjer arbetet med säkrare dricksvatten och framtidens vattenrening.

Händer och vatten. Foto.

Framtidens vattenhantering ska bli säkrare

Det finns tiotusentals potentiellt hälso- och miljöfarliga ämnen i vår omgivning. Utmaningen är att hantera riskerna smart så att framtida generationer kan skyddas. Ta gärna del av aktuell kunskap i ämnet!

Forskning om PFAS i dricksvatten

PFAS är kemikalier som både är skadliga för hälsan och svåra att bryta ner. Eftersom dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel är det viktigt att försöka minska halten PFAS där.

Häller upp ett glas vatten från en kran i köket, foto.

Undersöker hur rent det renade avloppsvattnet är

Med hjälp av biologiska testsystem har SLU-forskare undersökt hur effektiva fem svenska avloppsreningsverk är på att rena bort hälsofarliga ämnen.

Byggnad invid Fyrisån i Uppsala. Foto.

Ny metod för att mäta oönskade kemikalier i dricksvatten

Vattenverk kan snabbt se hur effektiv reningen av hälsofarliga ämnen är.

Labbarbete. Foto.

Träffa våra vattenexperter

Nyfiken på vad vi håller på med? Träffa oss och hör om nya resultat eller ta  del av tidigare seminarier/events. 

Verktyg ger listor som underlättar kemikaliesök

Skapar kemikalielistor för olika typer av vattenprov i olika miljöer.

Datorskärm med analysresultat. Foto.

Hälsofarliga kemikalier i dricksvatten

SafeDrink var ett Formas-projekt som ökade kunskapen om kemiska hälsorisker med dricksvatten och hur dessa risker kan undvikas.

En person häller vatten från en hink i behållare, foto.

SafeDrink - dricksvattenkvalitet

Se en film om projektet SafeDrink om vilka metoder kan hjälpa oss att tidigt upptäcka föroreningar i dricksvattnet.

Rent vatten och sanitet för alla (mål 6); Hav och marina resurser (mål 14)

SLU övervakar sötvatten och forskar och utbildar om dricksvatten och sanitet. Vi har havsanknuten miljöanalys, forskning och rådgivning. Läs mer om SLU och Agenda 2030.

Två barn leker vid en vattenpöl. Foto.

Sök bredare kunskap om vatten från SLU

SLU har en bred kompetens om vatten – från vatten som livsmiljöer för levande organismer till vatten som livsmedel. Med miljöanalys, forskning och samverkan bidrar vi till ett ökat kunskapsläge om hållbar förvaltning av vatten. Ta gärna del av aktuell kunskap från SLU!

Publicerad: 08 september 2023 - Sidansvarig: fomaredaktion@slu.se
Loading…