Sveriges lantbruksuniversitet

SLU Kommitté för globala djursjukdomar

CGD:s uppdrag är att stärka forskningen och öka engagemanget på SLU inom området globala smittsamma djursjukdomar, inklusive antimikrobiell resistens hos livsmedelsproducerande djur.

CGD:s verksamhet beskrivs på den engelska sidan.

Publicerad: 29 maj 2020 - Sidansvarig: simon.hallstan@slu.se
Loading…