Hoppa till huvudinnehåll

SLU Centrum för biologisk bekämpning

Vi bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer.

Kornfrön sorteras i en maskin, foto.

Om CBC

SLU driver CBC på uppdrag av regeringen. Vi bedriver egen forskning men samarbetar också med andra forskare inom hållbara bekämpningsmetoder. Nära samverkan med intressenter, exempelvis odlare, företag, myndigheter och organisationer är också en viktig del av verksamheten. Kontakta oss gärna om du har frågor om vår verksamhet eller vill diskutera forskningssamarbeten, uppdrag eller utredningar!

Nyheter från CBC

 • 17 mars 2023

  Politisk ignorans kan hindra övergången till biologisk bekämpning

  En hand håller i jord och en planta. Foto. EU-kommissionen har föreslagit en ny Förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel som innebär att biologisk bekämpning i hög grad ska ersätta kemisk bekämpning redan 2030. Förordningen innehåller goda ansatser, men även glidande definitioner som tyvärr kommer att hämma övergången till en hållbar växtproduktion, säger SLU-forskare som i en ny artikel ger konstruktiv feedback till kommissionen.
 • 16 mars 2023

  En jästsvamp kan bota och skydda granplantor mot gråmögel

  Granbarr på grankvist. Foto. Johan Stenberg kommer att leda ett nytt projekt som ska undersöka hur en jästsvamp kan skydda och rädda till exempel granplantor som angripits av gråmögel. Projektet finansieras med 1,5 miljoner kronor från stiftelsen Skogssällskapet.
 • 02 mars 2023

  Mördarsnigeln attackeras av parasitmaskar

  En rödbrun snigel på en sten. Foto. För första gången har en undersökning av parasitmaskar i sniglar genomförts i Sverige. Parasitmaskar kan potentiellt minska antalet sniglar som orsakar skördeförluster i jordbruket, som till exempel mördarsnigeln. De två dominerande maskarterna i sniglarna har aldrig tidigare hittats i Sverige förrän nu.

När är det biologisk bekämpning?

SLU-forskare presenterar tydlig när det egentligen är biologisk bekämpning. Tydligare definition gör det lättare att lagstifta och prata om biologisk bekämpning.

Filmer om växtskydd

Se hur SLU jobbar med säkert växtskydd! Här hittar du åtta exempel på aktuell växtskyddsforskning.

En nyckelpiga på ett grönt strå. Foto.

För studenter

Vi välkomnar studenter att göra master-arbeten inom biologisk bekämpning. Kontakta gärna en forskare som arbetar inom det område du är intresserad av!

Två unga kvinnor i solhattar undersöker blad under ett träd, foto.

Forskning

CBC utvecklar kunskapen om biologisk bekämpning, att använda levande organismer för att bekämpa skadeorganismer och arbetar för att bygga upp en stark forskningsmiljö vid SLU.

En person i röd jacka tar prover i ett fält under en grå himmel, foto.

Vad är biologisk bekämpning?

Biologisk bekämpning är en metod för att begränsa skador från organismer som skadedjur, skadeväxter och sjukdomsalstrare med hjälp av andra, nyttiga organismer. Lär dig mer här!

En vit spindel fångar en insekt, foto.
Publicerad: 20 december 2022 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC

Johan A. Stenberg, Föreståndare

johan.stenberg@slu.se, 040 - 41 53 78
Besöksadress: Sundsvägen 16, 230 53 Alnarp

Loading…