Hoppa till huvudinnehåll

SLU Centrum för biologisk bekämpning

Vi bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer.

Kornfrön sorteras i en maskin, foto.

Om CBC

SLU driver CBC på uppdrag av regeringen. Vi bedriver egen forskning men samarbetar också med andra forskare inom hållbara bekämpningsmetoder. Nära samverkan med intressenter, exempelvis odlare, företag, myndigheter och organisationer är också en viktig del av verksamheten. Kontakta oss gärna om du har frågor om vår verksamhet eller vill diskutera forskningssamarbeten, uppdrag eller utredningar!

Nyheter från CBC

 • 22 september 2023

  En framtid utan kemiska bekämpningsmedel?

  Två män sitter på huk på en jordig åker, foto. Inom EU ligger ett omdiskuterat förslag om att halvera mängden bekämpningsmedel till 2030. Är det möjligt? Och vilka är alternativen? Journalisten Pierre Girard har fördjupat sig i den frågan och intervjuar växtskyddsforskare vid SLU i en ny film.
 • 07 september 2023

  Cassandra undersöker hur ekosystemtjänster påverkas av klimatförändringarna

  En kvinna med plastglas i händerna går över ett fält. Foto. Cassandra Vogel började sin tvååriga post doc vid SLU i maj 2023. Hon ska undersöka hur motståndskraftiga naturliga fiender och deras ekosystemtjänster är mot störningar. Syftet är att bidra till den kunskap som krävs för att utforma jordbrukslandskap på ett sådant sätt att den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster bevaras.
 • 15 augusti 2023

  Ramesh vill använda biologisk bekämpning för bättre jordbrukssystem

  Porträttfoto av en man utomhus. Foto. Ramesh Vetukuri är SLU Centrum för biologisk bekämpnings, CBC:s, senaste tillskott. Hans specialitet är nya och mer hållbara metoder för att förbättra skördarna, samtidigt som utbrott av växtskyddssjukdomar hanteras effektivt.

När är det biologisk bekämpning?

SLU-forskare presenterar tydlig när det egentligen är biologisk bekämpning. Tydligare definition gör det lättare att lagstifta och prata om biologisk bekämpning.

Filmer om växtskydd

Se hur SLU jobbar med säkert växtskydd! Här hittar du åtta exempel på aktuell växtskyddsforskning.

En nyckelpiga på ett grönt strå. Foto.

För studenter

Vill du göra ett mastersarbete om biologisk bekämpning? Kontakta oss!

Två unga kvinnor i solhattar undersöker blad under ett träd, foto.

Forskning

Vi utvecklar kunskapen om biologisk bekämpning och arbetar för att bygga upp en stark forskningsmiljö vid SLU.

En person i röd jacka tar prover i ett fält under en grå himmel, foto.

Vad är biologisk bekämpning?

Biologisk bekämpning är en metod för att begränsa skador från organismer som skadedjur, skadeväxter och sjukdomsalstrare med hjälp av andra, nyttiga organismer. Lär dig mer här!

En vit spindel fångar en insekt, foto.
Publicerad: 01 augusti 2023 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC

Johan A. Stenberg, Föreståndare

johan.stenberg@slu.se, 040 - 41 53 78
Besöksadress: Sundsvägen 16, 230 53 Alnarp

Loading…