Hoppa till huvudinnehåll

SLU Centrum för biologisk bekämpning

Vi bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer.

Kornfrön sorteras i en maskin, foto.

Om CBC

SLU driver CBC på uppdrag av regeringen. Vi bedriver egen forskning men samarbetar också med andra forskare inom hållbara bekämpningsmetoder. Nära samverkan med intressenter, exempelvis odlare, företag, myndigheter och organisationer är också en viktig del av verksamheten. Kontakta oss gärna om du har frågor om vår verksamhet eller vill diskutera forskningssamarbeten, uppdrag eller utredningar!

Nyheter från CBC

När är det biologisk bekämpning?

SLU-forskare presenterar tydlig när det egentligen är biologisk bekämpning. Tydligare definition gör det lättare att lagstifta och prata om biologisk bekämpning.

Filmer om växtskydd

Se hur SLU jobbar med säkert växtskydd! Här hittar du åtta exempel på aktuell växtskyddsforskning.

En nyckelpiga på ett grönt strå. Foto.

För studenter

Vill du göra ett mastersarbete om biologisk bekämpning? Kontakta oss!

Två unga kvinnor i solhattar undersöker blad under ett träd, foto.

Forskning

Vi utvecklar kunskapen om biologisk bekämpning och arbetar för att bygga upp en stark forskningsmiljö vid SLU.

En person i röd jacka tar prover i ett fält under en grå himmel, foto.

Vad är biologisk bekämpning?

Biologisk bekämpning är en metod för att begränsa skador från organismer som skadedjur, skadeväxter och sjukdomsalstrare med hjälp av andra, nyttiga organismer. Lär dig mer här!

En vit spindel fångar en insekt, foto.
Publicerad: 05 februari 2024 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se

SLU Centrum för biologisk bekämpning, CBC

Johan A. Stenberg, Föreståndare

johan.stenberg@slu.se, 040 - 41 53 78
Besöksadress: Sundsvägen 16, 230 53 Alnarp

Loading…