Sveriges lantbruksuniversitet

Kompetenscentrum för biologisk bekämpning, CBC

CBC bidrar till en hållbar användning av biologiska resurser genom att fokusera på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. Vi är en kompetensdriven aktör inom biologisk bekämpning, både nationellt och internationellt.

Symposium om biologisk bekämpning 23 maj

Välkommen till ett halvdags-symposium om biologisk bekämpning den 23:e maj 2018 på SLU i Uppsala. Inbjudna, internationella experter kommer diskutera vilken roll biologisk bekämpning har idag och i framtiden.

Coccinella-septempunctata.jpg

Om CBC

SLU driver CBC på uppdrag av regeringen och har fokus på bekämpning av skadliga organismer med andra levande organismer. CBC bedriver egen forskning men strävar också efter samarbete med andra forskare inom hållbara bekämpningsmetoder. Nära samverkan med intressenter, exempelvis odlare, företag, myndigheter och organisationer är också en viktig del av verksamheten.

Kontakta oss gärna om du har frågor om vår verksamhet eller vill diskutera forskningssamarbeten, uppdrag eller utredningar!

Publicerad: 26 april 2018 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se