Introduktion

Senast ändrad: 11 juni 2024
Vit häst tränas av en person med ridhjälm i en grön hage.

Hästen är en biologisk varelse som kan ha en stor atletisk förmåga men den har inget eget behov av att mäta sin förmåga genom att tävla. Att utbilda, träna och tävla med häst ställer stora krav på både kunskap och praktiskt handlag hos hästhållaren, tränaren, ryttaren och/eller kusken för att inte hästvälfärden ska bli lidande.

Historiskt sett har det förekommit många olika typer av tävlingsverksamhet med hästar. De senaste 50 åren har sport och tävling blivit en allt viktigare drivkraft för många, men det är nödvändigt att alltid sätta hästen och hästens välfärd främst.

I Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2019:26) om träning och tävling med djur, saknr L17 står följande:

1 § Ett djur som tränas för eller används vid tävling, ska vara fritt från skada och sjukdom som kan antas förorsaka lidande.

2 § Den som tränar eller tävlar med ett djur får bara ställa sådana prestationskrav på djuret som är anpassade till det enskilda djurets fysiska och psykiska förmåga.

3 § Utrustning, hjälpmedel eller metoder får inte användas på sådant sätt att det kan medföra skada eller annat fysiskt eller psykiskt lidande för djuret.

Vid träning av häst måste kommunikationen med och utbildningen av hästen anpassas till deras inlärningsförmåga och sinnen. Detta är viktigt för att optimera inlärningen, skapa positiva upplevelser för hästen och undvika skador. All träning måste därför bygga på kunskap om hästen som biologisk varelse, dess inlärning och biomekanik, träningsfysiologi samt kunskap om hur utrustning och olika träningsmetoder påverkar hästen fysiskt och mentalt. För att uppnå en god välfärd med hållbara hästar måste vi vara proaktiva och använda oss av den kunskap som finns och den nya som kommer till. På så sätt skapas också en hållbar näring.

Länkar

Relevanta länkar för vidare läsning

Hästar - Allt om hästen med HästSverige (hastsverige.se)

Grundläggande träningsprinciper

International Society for Equitation Science

Fakta:

Detta utbildningsmaterial är framtaget av Nationellt centrum för djurvälfärd, i samarbete med Sara Nyman, leg. vet, VMD samt Anders Eriksson, företagare inom hästutbildning.

Där inget annat anges står Magnus Wygler, TMcIT i Sverige AB eller Sara Nyman för inspelat filmmaterial.

Materialet är i relevanta delar avstämt med Elke Hartmann, docent SLU samt Pernilla Stenfeldt, leg. sjukgymnast.

Referenslista till allt material finns här.

Materialet är producerat inom projektet Hållbara hästar – hållbar näring med hjälp av beviljade medel från Jordbruksverket via ett anbud för upphandling gällande Informations- och demonstrationsaktiviteter om ökad djurvälfärd för lantbrukets djur 2022.

Stort tack till Øyvind Berven, Tana Ericson, Idamaria Johansson, Camilla Jönsson, Torbjörn Lundström, Crispin Parelius Johannessen, Juha Nyberg, Mads Pårup, Claus Toftgaard, Ingrid Törnblom och Karin Wood för era värdefulla bidrag till bild- och filmmaterial.