Om SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Senast ändrad: 01 augusti 2023
En taggig larv på ett grönt blad. Foto.

Vi tar fram oberoende underlag som ska kunna ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av växtskadegörare i olika situationer. Verksamheten omfattar riskvärderingar av specifika växtskadegörare enligt internationella standarder, s.k. Pest Risk Assessments (PRA) samt sammanställande av kunskapsunderlag och expertutlåtanden.

Vårt fokus ligger på skadegörare som skulle kunna orsaka omfattande skador om de etablerade sig i Sverige och som skulle kunna förhindras från att göra det med hjälp av lämpliga fytosanitära åtgärder.

Vi förbättrar kunskapsläget

Förutom riskvärdering av specifika växtskadegörare så ska enheten även utföra riskklassificeringar och förbättra kunskapsläget om hur man värderar växter och växtmiljöers olika värden. Riskvärderingen omfattar växtskadegörare inom jordbruk, skog, trädgård, grönområden och vilda biotoper men är begränsad till växtskadegörare som omfattas av växtskyddslagstiftningen och de som potentiellt kan komma att bli reglerade.

I Sverige finns liknande funktioner för riskvärdering av smittsamma djursjukdomar (SVA) och livsmedel (Livsmedelsverket). Behovet av att kunna göra riskvärderingar av växtskadegörare har ökat p.g.a. att riskerna för att nya växtskadegörare etablerar sig i Sverige ökar med en ökande global handel och ett förändrat klimat.

Nationell och internationell samverkan

Riskvärderingarna görs både på nationell nivå och i internationell samverkan, ibland med andra nordiska länder, ibland på EU-nivå (EFSA) eller tillsammans med växtskyddsorganisationen EPPO. Läs mer om våra samarbetsprojekt här under fliken Internationella samarbeten.

Vi inhämtar också ofta kunskap från både nationell och internationell expertis inom olika områden för att utföra de uppdrag som inkommer till enheten. Det rör sig oftast om forskare från olika universitet men även experter från andra myndigheter, företag och privatpersoner tillfrågas ibland.

SLU Skogsskadecenter

Enheten interagerar även med SLU Skogsskadecenter. Framförallt med de analytiker där som arbetar med inhemska och redan etablerade växtskadegörare.


Kontaktinformation

Porträttfoto på en kvinna, foto.Dr Johanna Boberg, analytiker

SLU Riskvärdering av växtskadegörare
johanna.boberg@slu.se, 018-671804

Porträttfotografi av en man, foto.

Dr Niklas Björklund, analytiker

SLU Riskvärdering av växtskadegörare
niklas.bjorklund@slu.se, 018-672879, 070 5082879