Om SLU Riskvärdering av växtskadegörare

Senast ändrad: 19 april 2022
En taggig larv på ett grönt blad. Foto.

Vi tar fram oberoende underlag som ska kunna ligga till grund för Jordbruksverkets riskhantering av växtskadegörare i olika situationer. Verksamheten omfattar riskvärderingar av specifika växtskadegörare enligt internationella standarder, s.k. Pest Risk Assessments (PRA) samt sammanställande av kunskapsunderlag och expertutlåtanden.

Vårt fokus ligger på skadegörare som skulle kunna orsaka omfattande skador om de etablerade sig i Sverige och som skulle kunna förhindras från att göra det med hjälp av lämpliga fytosanitära åtgärder.

Vi förbättrar kunskapsläget

Förutom riskvärdering av specifika växtskadegörare så ska enheten även utföra riskklassificeringar och förbättra kunskapsläget om hur man värderar växter och växtmiljöers olika värden. Riskvärderingen omfattar växtskadegörare inom jordbruk, skog, trädgård, grönområden och vilda biotoper men är begränsad till växtskadegörare som omfattas av växtskyddslagstiftningen och de som potentiellt kan komma att bli reglerade.

I Sverige finns liknande funktioner för riskvärdering av smittsamma djursjukdomar (SVA) och livsmedel (Livsmedelsverket). Behovet av att kunna göra riskvärderingar av växtskadegörare har ökat p.g.a. att riskerna för att nya växtskadegörare etablerar sig i Sverige ökar med en ökande global handel och ett förändrat klimat.

En man och en kvinna i en höstskog. Foto.
Vår vision är att genom vetenskapligt grundad analys bidra till en effektiv nationell och internationell riskhantering av växtskadegörare med målet att minska skador på växter och växtmiljöer. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU.

Internationella samarbeten

Enhetens verksamhet syftar till att möjliggöra en effektiv nationell riskhantering och den ger också en ökad förmåga att ta till vara svenska intressen inom EU. Det kan t ex handla om att motivera att det på EU-nivå införs restriktioner för handel med växter och växtprodukter.

Riskvärderingarna görs ibland i samverkan med andra nordiska länder, ibland på EU-nivå (EFSA) och ibland på EPPO-nivå.

 


Kontaktinformation

Porträttfoto på en kvinna, foto.Dr Johanna Boberg, analytiker

SLU Riskvärdering av växtskadegörare
johanna.boberg@slu.se, 018-671804

Porträttfotografi av en man, foto.

Dr Niklas Björklund, analytiker

SLU Riskvärdering av växtskadegörare
niklas.bjorklund@slu.se, 018-672879, 070 5082879