Hoppa till huvudinnehåll

SLU Skogsskadecentrum

Vi tar fram kunskap för att rusta skogen mot skogsskador och analyserar risker och konsekvenser av skogsskador.

Illustrationer om skogsskadas verksamhet.

Förebygger och övervakar

Klimatförändringarna förväntas öka förekomsten av flera olika slags skogsskador. Dessutom kommer betesskadorna orsakade av klövvilt ligger kvar på alltför höga nivåer. De här skadorna påverkar både skogens tillväxt och den biologiska mångfalden.

SLU Skogsskadecentrum arbetar med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade av ett brett spektrum av skadegörare. Centret är virtuellt och samlar SLU:s forskning och miljöanalys kring skogsskador.

 

Forskarskola

SLU Skogsskadecentrums forskarskola utbildar doktorander till att få en bred kompetens inom skogsskador. Här kan du nätverka med industri och myndigheter. Forskarskolan är öppen för alla doktorander vid SLU.

Skor på en sten i skogen. Foto.

Miljöövervakning

Vi samlar löpande in data om skador och populationer av skadegörare i svenska skogliga ekosystem. Det ger underlag till centrets analysfunktion men kan också vara relevant för forskning och annat myndighetsarbete.

Larver av växtsteklar på tall. Foto.

Analysfunktion

Analysfunktionen är en viktig av SLU Skogsskadecentrum. Våra analytiker undersöker risken för skadeutbrott, identifierar kunskapsluckor och är ett kunskapsstöd för centret.

En kvinna står vid en björk i skogen. Foto.

Utlysningar & projekt

Se de utlysningar och projekt som vi finansierar just nu. Vi finansierar forskningsprojekt, miljöövervakning, förstudier eller utvecklingsprojekt med koppling till skogsskador.

Grangren. Foto.

Aktuellt om skogsskador från SLU

Publicerad: 23 augusti 2023 - Sidansvarig: Katja.Fedrowitz@slu.se
Loading…