Hoppa till huvudinnehåll

SLU Skogsskadecentrum

Vi tar fram kunskap för att rusta skogen mot skogsskador och analyserar risker och konsekvenser av skogsskador.

Illustrationer om skogsskadas verksamhet.

Att förebygga och övervaka

Klimatförändringarna förväntas öka förekomsten av flera olika slags skogsskador. Dessutom kommer betesskadorna orsakade av klövvilt ligger kvar på alltför höga nivåer. De här skadorna påverkar både skogens tillväxt och den biologiska mångfalden.

SLU Skogsskadecentrum arbetar med att förebygga och övervaka skogsskador orsakade av ett brett spektrum av skadegörare. Centret är virtuellt och samlar SLU:s forskning och miljöanalys kring skogsskador.

 

Forskarskola

SLU Skogsskadecentrums forskarskola utbildar doktorander till att få en bred kompetens inom skogsskador. Här kan du nätverka med industri och myndigheter. Forskarskolan är öppen för alla doktorander vid SLU.

Skor på en sten i skogen. Foto.

Miljöövervakning

Vi samlar löpande in data om skador och populationer av skadegörare i svenska skogliga ekosystem. Det ger underlag till centrets analysfunktion men kan också vara relevant för forskning och annat myndighetsarbete.

Larver av växtsteklar på tall. Foto.

Analysfunktion

Analysfunktionen är en viktig av SLU Skogsskadecentrum. Våra analytiker undersöker risken för skadeutbrott, identifierar kunskapsluckor och är ett kunskapsstöd för centret.

En kvinna står vid en björk i skogen. Foto.

Aktuellt om skogsskador från SLU

 • 25 maj 2023

  Mer forskning krävs för att förebygga skogsbränder

  Skogsbrand i blandskog. Foto. Helhetssyn, ökad kunskap och digitala verktyg är viktiga komponenter för att effektivt bekämpa och förebygga skogsbränder – inte minst i ett förändrat klimat. Om det berättar Skogsskadecentrums analytiker Inka Bohlin.
 • 17 maj 2023

  Söker tidiga angrepp av barkborrar med drönare

  En forskare som står utomhus vid en drönare. Nu pågår fältarbetet för fullt på SLU:s avdelning för skoglig fjärranalys, och ett projekt fokuserar på utbrott av granbarkborrar. Genom att kombinera mätningar av trädens savflöden med bilder från högteknologiska kameror monterade på drönare vill forskarna förbättra de modeller som används för att upptäcka utbrott i ett tidigt skede.
 • 16 maj 2023

  Diplodiasjukan – en ny allvarlig tallsjukdom

  En kvinna vid en trädkrona. Foto. Diplodiasjukan finns på många ställen i världen och orsakar stamsår och döda trädkronor på framför allt olika tallarter. Den första upptäckten av ett bestånd i Sverige med spridd diplodiasjuka gjordes 2016. Laura Brodde har i sin doktorsavhandling undersökt hur diplodiasjukan spridits norrut för att öka vår kunskap och möjligheter att bekämpa sjukdomen.
Publicerad: 20 april 2023 - Sidansvarig: Katja.Fedrowitz@slu.se
Loading…