Hoppa till huvudinnehåll

SLU Skogsskadecentrum

Vi skapar och samlar kunskap och kompetens för skogens hälsa.

Illustrationer om skogsskadas verksamhet.

Vi förebygger och övervakar

Vi forskar om, analyserar och övervakar skogsskador för att rusta den svenska skogen mot dagens och morgondagens risker för skada. Vi skapar och samlar kunskap för skogens hälsa. 

Med fokus på ansvarsfullt brukande av skogen, bevarande av naturvärden och biologisk mångfald bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling under förändrade klimatförhållanden.

 

Skogsbrand och torka

Vad orsakar en skogsbrand? Vilka skogar är mest benägna att brinna? Hur klarar träden och växterna branden? Här hittar du svaren!

En man framför en stor eld. Foto.

Forskarskola

SLU Skogsskadecentrums forskarskola utbildar doktorander till att få en bred kompetens inom skogsskador. Här kan du nätverka med industri och myndigheter. Forskarskolan är öppen för alla doktorander vid SLU.

Skor på en sten i skogen. Foto.

Miljöövervakning

Vi samlar löpande in data om skador och populationer av skadegörare i svenska skogliga ekosystem. Det ger underlag till centrets analysfunktion men kan också vara relevant för forskning och annat myndighetsarbete.

Larver av växtsteklar på tall. Foto.

Analysfunktion

Analysfunktionen är en viktig av SLU Skogsskadecentrum. Våra analytiker undersöker risken för skadeutbrott, identifierar kunskapsluckor och är ett kunskapsstöd för centret.

En kvinna står vid en björk i skogen. Foto.

Våra projekt

Här hittar du våra pågående och tidigare projekt. Vi har projekt inom forskning, miljöövervakning samt förstudie eller utvecklingsprojekt med koppling till skogsskador.

Grangren. Foto.

Aktuellt om skogsskador från SLU

 • 09 juli 2024

  Innovativ metod för storskalig kartläggning och övervakning av skog

  Identifierat område med förändring. Bild. Forskare vid SLU avdelning för skoglig fjärranalys har utvecklat och testat en metod för att i stor skala kartlägga förändringar och dödlighet i skogar orsakade av granbarkborre. Metoden kan användas för att övervaka skogens hälsa på regional och nationell nivå.
 • 08 juli 2024

  10 år sedan Västmanlandsbranden

  Satellitbild Västmanlandsbranden 2014 I sommar är det tio år sedan den stora skogsbranden i Västmanland bröt ut. Det blev den största branden i modern svensk historia och den kom att förändra såväl ett landskap som vår beredskap och kunskap om eldens följder.
 • 02 juli 2024

  Quiz om skogsskador engagerade stort deltagande

  Katja Fedrowitz modererar quiz i SLU:s monter på IUFRO 2024 Närmare 50 deltagare trängdes i SLU:s monter under IUFRO för att sätta tänderna i kluriga frågor om skogsskador under programpunkten "It's Quiz o'clock". Aktiviteten anordnades av SLU Skogsskadecentrum och engagerade en stor publik.
 • 27 juni 2024

  Exkursion bland hotade träd och uråldriga ekar

  En grupp människor som tar en selfie i skogen. Foto. Bland idylliska ängar, vackra tallskogar och lummiga ekbackar i 30 graders värme sågs 150 personer vandra runt i jakt på kunskap om svenska skogar, kontinuitetsskogsbruk, skadesvampar och svampars viktiga roll för ekosystemets funktion. Exkursionen var en del av IUFRO World Congress 2024.
 • 25 juni 2024

  Vandra på semestern? Akta dig för skelettskogen...

  En SLU medarbetare sätter upp en insektsfälla i en skelettskog i Småland. Den som ger sig ut i skogen kan råka på områden med döda granar. Fenomenet kallas ibland för skelettskog. Det är följden av angrepp från granbarkborren och sommarvandraren gör bäst i att inte ta stigen genom grankyrkogården.
Publicerad: 16 maj 2024 - Sidansvarig: theres.svensson@slu.se
Loading…