Hoppa till huvudinnehåll

SLU Centrum för forskning om honungsbin

Vi stödjer och stärker forskning om honungsbin i Sverige. På SLU:s campus i Uppsala driver vi en infrastruktur med bisamhällen som används för att underlätta forskningen men också för utbildning, samverkan och rådgivning samt öppet-hus-aktiviteter.

En person arbetar med biram.

Därför är honungsbin viktiga

De är sociala insekter med en fascinerande biologi och beteende men de är även oerhört viktiga för det mänskliga samhället.

Honungsbin är den enda insekt som hålls och sköts som boskap för att producera livsmedel, honung, för mänsklig konsumtion med en lokal och internationell handelsmarknad. Honung produceras både kommersiellt och på hobbynivå.

Honungsbin är viktiga pollinatörer för våra grödor och vilda växter och har därmed betydelse för både människors hälsa och biologisk mångfald.

På grund av binas betydelse har människan utövat biodling i tusentals år. Biodling är ytterst kopplad med en hållbar framtid och är starkt förknippad med de många forskningsteman som finns vid SLU inklusive djurhälsa jordbruksproduktion och ekologi.

Hot mot honungsbins hälsa, överlevnad och förvaltning ett stort bekymmer för det mänskliga samhället. Genom forskning och andra aktiviteter försöker SLU:s bicentrum att minska denna påverkan.

Forskning

Hur påverkas bisamhället av patogener, miljöfaktorer, bekämpningsmedel och biodlingsmetoder? Och hur kan bin försvara sig på individ och samhällsnivå? Vi tittar framförallt på honungsbin men också humlor och solitärbin.

Samverkan

Vi vill bidra till vetenskapliga samarbeten inom Sverige och på internationell nivå. Ett annat mål är att skapa en bro mellan vetenskap och praktik, och mellan forskning och biodling.

Infrastruktur

På SLU:s campus Ultuna har vi cirka 40 honungsbisamhällen som vi använder till olika aktiviteter som utförs vid centret, inklusive forskning, utbildning, fortbildning och offentlig demonstration.

Utbildning

Vi utbildar framtidens forskare, är med på seminarier och konferenser samt aktiviter som riktar sig mot allmänhet.

Publicerad: 12 april 2024 - Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se

SLU Centrum för forskning om honungsbin

Föreståndare
Barbara Locke, barbara.locke@slu.se

Projektsamordnare
Emilia Semberg, emilia.semberg@slu.se

Kommunikatör
Anna Lundmark, anna.lundmark@slu.se

För allmänna frågor honungsbin@slu.se

Postadress
Box 7044 75007 Uppsala (för brev), Ulls väg 18B 75651  (för paket, glöm inte namn på mottagare)

Besöksadress
Ekologicentrum, Ulls väg 16, Uppsala  

Loading…