Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer

Här hittar du vetenskapliga publikationer från SLU:s publikationsdatabas (SLUpub) och informationsmaterial från SLU Future One Health. Plattformen ger ut en rapportserie och publicerar policybriefs för beslutsfattare.

Förlusten av biologisk mångfald hotar vår hälsa

Biologisk mångfald är en förutsättning för motståndskraftiga ekosystem, och är också grunden för ekosystemtjänster som vi människor är beroende av. Denna policy brief lyfter tre rekommendationer för att målen inom ramen för det nya globala ramverket för biologisk mångfald ska uppnås.

Ny rapport om alternativa behandlingsmetoder för häst, hund och katt

Den andra rapporten i vår nya rapportserie handlar om komplementära och alternativa behandlingsmetoder för sport- och sällskapsdjur. Trevlig läsning!

En kvinna håller sina armar på var sida om en brun häst med vit bläs, endast huvudet är bild. Foto.

Barns kontakt med djur i vardagen

Den första rapporten i vår nya rapportserie handlar om barns möjligheter till djurmöten i sin vardagsmiljö. Trevlig läsning!

En liten pojke böjer sig ner för att titta på en nyckelpiga på marken. Foto.

Sociala tjänstehundar

Vad en social tjänstehund? Vilka arbetsuppgifter har en social tjänstehund och hur kan hundarnas välfärd påverkas av det arbete de utför? Läs rapporten, så får du svaren.

En yngre pojke leker med en social tjänstehund på en gräsmatta. Foto.

Lantgården som resurs för samhället och organisationen av dess välfärdsinsatser

Hur kan kommuner och regioner dra större nytta av lantgårdar inom social omsorg, utbildning, sjukvård och integration? Läs vår 11:e rapport.

Två getter, en vit och en svart, står vid öppningen till en ligghall i trä. Foto.

One Health-forskningen vid SLU sammanfattad

Titta gärna i vår folder där SLU:s olika forsknings- områden inom One Health beskrivs.

Ko, kalv och forskare. Foto.

Rapportserien

SLU Future One Health's rapportserie bidrar med kunskap inom områden där djurhälsa, humanhälsa och naturen har beröringspunkter.

Blad med vattendroppar, foto.

Vetenskapliga SLU-publikationer

En sammanställning av vetenskapliga publikationer inom One Health och en översikt över vilka universitet SLU samarbetar med inom respektive område samt uppgifter om publikationernas synlighet och genomslag i nyhetsartiklar och sociala medier (altmetri). 

Blåa blommor i skogen med solen som skiner igenom. Foto.
Publicerad: 10 januari 2024 - Sidansvarig: futureonehealth@slu.se
Loading…