Hoppa till huvudinnehåll

SLU Nätverk växtskydd

Vi främjar och stimulerar samarbeten mellan SLU:s olika forskare, verksamhetsorter och fakulteter med målet att stärka SLU:s profil inom växtskydd gentemot omvärlden.

En blomma med sex blombland med olika foton: en grangren, tomater, raps med ett bi på, laboratorieutrustning, en skalbagge och en salladsodling. Foto.

Växtskydd - ett brett område

Vid SLU bedrivs omfattande forskning kring växtskydd som handlar om att skydda växter från sjukdomar, skadedjur, väderskador, ogräs samt invasiva arter. Ämnesområdet är av stor ekonomisk betydelse för jordbruks-, trädgårds-, och skogssektorn. Växtskydd inkluderar växthälsa och forskning om åtgärder som bekämpar och hindrar skadegörare från att spridas samt forskning om ekosystemtjänster.

Nationella växtskyddskonferensen 2022

SLU, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen arrangerar den Nationella växtskyddskonferensen 2022 den 9-10 november på Ultuna i Uppsala.

Publicerad: 13 juni 2022 - Sidansvarig: Katja.Fedrowitz@slu.se
Loading…