Hoppa till huvudinnehåll

SLU Nätverk växtskydd

Vi främjar och stimulerar samarbeten mellan SLU:s olika forskare, verksamhetsorter och fakulteter med målet att stärka SLU:s profil inom växtskydd gentemot omvärlden.

En blomma med sex blombland med olika foton: en grangren, tomater, raps med ett bi på, laboratorieutrustning, en skalbagge och en salladsodling. Foto.

Växtskydd - ett brett område

Vid SLU bedrivs omfattande forskning kring växtskydd som handlar om att skydda växter från sjukdomar, skadedjur, väderskador, ogräs samt invasiva arter. Ämnesområdet är av stor ekonomisk betydelse för jordbruks-, trädgårds-, och skogssektorn. Växtskydd inkluderar växthälsa och forskning om åtgärder som bekämpar och hindrar skadegörare från att spridas samt forskning om ekosystemtjänster.

Kraftsamling växthälsa

SLU och Jordbruksverket föreslår en satsning baserad på ett uppdrag från regeringen som ska leverera kunskap, kompetens och infrastruktur för att säkra växthälsan i svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion.

Jordbruksmaskiner i ett rapsfält. Foto.

Material om SLU:s växtskyddsforskning

Ladda ner rapporter från fokusgrupper inom växtforskning samt postrar, skrivbordsbakgrund och filmer som presenterar SLU:s växtskyddsforskning.

SLU:s profilkollage. Illustration.

Friska skördar i föränderligt klimat

SLU har, tillsammans med partners, tagit fram ett resurspaket för att bidra till en frisk skörd i ett förändrat klimat. Läs mer på engelska.

En hand håller i en risplanta över ett fält. Foto.

Mer om växtskydd

Vill du veta något särskilt om växtskydd? Här finns många forskare att fråga, länkar till faktablad om växtskydd och mer information om forskningen på SLU.

Porträttfoto av en kvinna med famnen full av ogräs i ett växthus. Foto.

Nyheter SLU Nätverk växtskydd

Kalender SLU Nätverk växtskydd

Publicerad: 25 januari 2024 - Sidansvarig: Katja.Fedrowitz@slu.se
Loading…