Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges lantbruksuniversitet

SLU och Baltic Sea Science Center

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget.

Baltic Sea Science Center på Skansen. Foto.

Lär dig mer om Östersjön

På Baltic Sea Science Center finns akvarier, utställningar, lektionssalar och laboratorium. Här kan du lära dig mer om hela Östersjön och hur havet påverkas av de 90 miljoner människor som lever runt havet.

Miljöutmaningar för skolelever

De pedagogiska rummen  riktar sig  i första hand till högstadie- och gymnasieelever. Här lyfts frågor om övergödning, miljögifter och fiske fram särskilt. Skolklasser kan boka in sig på lektionspass eller vara med på temaveckor. 

Upptäck Östersjön på Baltic Sea Science Center

En film med smakprov på vad du kan se och upptäcka om Östersjön på Baltic Sea Science Center. Möt stora Östersjötorskar och fascinerande kantnålar. Få koll på utmaningarna som Östersjön står inför.

Skogslandskapets vatten speglar klimatförändringar

Hjalmar Laudon och hans kollegor studerar kemiska förändringar i skogsvattendrag. De kan se effekter av ett ändrat klimat som bland annat bidrat till att våra vatten blivit brunare. Det påverkar i sin tur vattenlivet.

Kantzoner skyddar skogslandskapets vatten

Lenka Kuglerová och hennes kollegor tar fram kunskap om små vattendrag kan skyddas vid skogsbruk. De har bland annat sett att blötare strandzoner är viktigare att skydda för att säkerställa en god vattenkvalitet och god akvatisk ekologi.

Foder från vass och odling av musslor

Anders Kiessling och hans forskargrupp tar fram kunskap om hur vass och musslor kan användas som djurfoder och samtidigt ge miljöfördelar. De bland annat att sett att ensilerad vass kan utvecklas till foder för fritidshästar och kor som inte mjölkar.

Hörselstenen berättar hur gammal fisken är

Martina Blass är expert på att bestämma hur gammal en fisk är. Åldersanalyser hjälper oss att kunna avgöra hur fisklivet på en plats mår och hur vi människor påverkar det med till exempel fiske.

Håller koll på miljögifter från fiberbankar

Anna-Karin Dahlberg och hennes forskarkollegor studerar spridningen av miljögifter från gamla fiberbankar på havs-, sjö- och älvbottnar i Sverige. De utvecklar även metoder för att stoppa miljögifterna från att spridas.

Så påverkas fiskar av ett varmare Östersjön

Anna Gårdmark och Magnus Huss studerar hur fisk och annat liv påverkas av att hav och sjöar blir varmare. Till exempel är de intresserade av hur fiskars tillväxt påverkas av ett varmare klimat och hur mängden fisk i ett vatten ändras.

Så minskar vi Östersjöns övergödning

Jens Fölster och Lars Sonesten tar reda på hur mycket näring som läcker ut i sjöar och vattendrag för att till sist nå Östersjön. De följer även upp åtgärder mot näringsläckage och bidrar till internationellt samarbete.

Läkemedelsrester ändrar fiskars beteende

Tomas Brodin studerar hur fiskars beteenden påverkas av läkemedelsrester som kommer ut i vattenmiljön. Exempelvis har blir fiskarna mer modiga, mer aktiva och mer asociala när de simmar med ångestdämpande läkemedel i vattnet.

Östersjösmart hönshållning minskar övergödningen

Helena Aronsson visar oss ett projekt som handlar om att fånga upp näringen från utehönsgårdar på ett smart sätt. Det minskar risken för övergödning i vattnen och ger en bättre växtnäringshushållning.

Vattenutbilda dig på SLU

Vatten är en väl integrerad del i många av SLU:s utbildningar, men vi har också en rad program och kurser med vatten i fokus. 

Gemensam avsändarbild för Baltic Sea Science Center. Kollage.

Verksamheten i Baltic Sea Science Center utformas av Skansen i samråd med ett kunskapsråd som består av representanter från Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Stockholm Vatten och Avfall.

Publicerad: 30 september 2021 - Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se
Loading…