Hoppa till huvudinnehåll

SLU och BSSC

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer eller delta i digitala evenemang. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlag.

Baltic Sea Science Center på Skansen. Foto.

Lär dig mer om Östersjön

På Baltic Sea Science Center finns akvarier, utställningar, lektionssalar och laboratorium. Här kan du lära dig mer om hela Östersjön och hur havet påverkas av de 90 miljoner människor som lever runt havet.

Miljöutmaningar för skolelever

De pedagogiska rummen  riktar sig  i första hand till högstadie- och gymnasieelever. Här lyfts frågor om övergödning, miljögifter och fiske fram särskilt. Skolklasser kan boka in sig på lektionspass eller vara med på temaveckor. Kika gärna på vår nya digitala läroportal för gymnasiet om klimateffekterna på Östersjön.

Upptäck Östersjön på Baltic Sea Science Center

En film med smakprov på vad du kan se och upptäcka om Östersjön på Baltic Sea Science Center. Möt stora Östersjötorskar och fascinerande kantnålar. Få koll på utmaningarna som Östersjön står inför.

Skogslandskapets vatten speglar klimatförändringar

Hjalmar Laudon och hans kollegor studerar kemiska förändringar i skogsvattendrag. De kan se effekter av ett ändrat klimat som bland annat bidrat till att våra vatten blivit brunare. Det påverkar i sin tur vattenlivet.

Kantzoner skyddar skogslandskapets vatten

Lenka Kuglerová och hennes kollegor tar fram kunskap om små vattendrag kan skyddas vid skogsbruk. De har bland annat sett att blötare strandzoner är viktigare att skydda för att säkerställa en god vattenkvalitet och god akvatisk ekologi.

Foder från vass och odling av musslor

Anders Kiessling och hans forskargrupp tar fram kunskap om hur vass och musslor kan användas som djurfoder och samtidigt ge miljöfördelar. De bland annat att sett att ensilerad vass kan utvecklas till foder för fritidshästar och kor som inte mjölkar.

Hörselstenen berättar hur gammal fisken är

Martina Blass är expert på att bestämma hur gammal en fisk är. Åldersanalyser hjälper oss att kunna avgöra hur fisklivet på en plats mår och hur vi människor påverkar det med till exempel fiske.

Håller koll på miljögifter från fiberbankar

Anna-Karin Dahlberg och hennes forskarkollegor studerar spridningen av miljögifter från gamla fiberbankar på havs-, sjö- och älvbottnar i Sverige. De utvecklar även metoder för att stoppa miljögifterna från att spridas.

Så påverkas fiskar av ett varmare Östersjön

Anna Gårdmark och Magnus Huss studerar hur fisk och annat liv påverkas av att hav och sjöar blir varmare. Till exempel är de intresserade av hur fiskars tillväxt påverkas av ett varmare klimat och hur mängden fisk i ett vatten ändras.

Så minskar vi Östersjöns övergödning

Jens Fölster och Lars Sonesten tar reda på hur mycket näring som läcker ut i sjöar och vattendrag för att till sist nå Östersjön. De följer även upp åtgärder mot näringsläckage och bidrar till internationellt samarbete.

Läkemedelsrester ändrar fiskars beteende

Tomas Brodin studerar hur fiskars beteenden påverkas av läkemedelsrester som kommer ut i vattenmiljön. Exempelvis har blir fiskarna mer modiga, mer aktiva och mer asociala när de simmar med ångestdämpande läkemedel i vattnet.

Östersjösmart hönshållning minskar övergödningen

Helena Aronsson visar oss ett projekt som handlar om att fånga upp näringen från utehönsgårdar på ett smart sätt. Det minskar risken för övergödning i vattnen och ger en bättre växtnäringshushållning.

Provfiske ger svar på hur fiskar och deras miljö mår

Jens Olsson och hans kollegor låter oss följa med på ett provfiske i ett av Östersjöns kustvatten. Det ger svar på hur fisken och fiskens miljö mår, till exempel att abborre blivit vanligare i takt med att vattnen blivit varmare.

Forskarpodden - unga möter forskare

Studenter på Täby Enskilda Gymnasium har gjort en serie radioinslag där de pratar med bland andra SLU-forskarna Jens Olsson och Helena Aronsson om Östersjön. Lyssna här!

Strand vid Östersjön. Foto.

Vattenutbilda dig på SLU

Vatten är en väl integrerad del i många av SLU:s utbildningar, men vi har också en rad program och kurser med vatten i fokus. 

Skolan och Östersjön

Vill du boka en skolvisning om Östersjön? På nya Baltic Sea Science Center finns fler skolprogram om allt som går att upptäcka och lära sig om Östersjön.

Skolelever i labbet på Baltic Sea Science Center. Foto.

Kunskapsbank om fisk och vatten

Läs populärt om SLU:s forskning och miljöanalys kring vatten och fisk! Kunskapsbanken innehåller också allmän kunskap i SLU-anknutna frågor.

Forskning om fisk och skaldjur

Vi arbetar med att öka kunskapen om ekosystemen i våra hav, sjöar och vattendrag. Här hittar du exempel på vår forskning om fisk och skaldjur.

Fiskhuvud i närbild. Foto.

Nationalnyckeln

Bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna gör kunskap om landets arter och deras livsmiljöer tillgänglig. Senaste volymen handlar om snäckor.

Större dammsnäcka. Foto.

Bli medborgarforskare!

Hjälp både forskning och naturvård genom att rapportera in dina naturobservationer. Här hittar du frivilligövervakning som SLU driver i samarbete med ideella krafter och andra myndigheter.

Svartmunnad smörbult. Foto.

Hitta havskunskap via Havet.nu

På Havet.nu samlas nyheter, forskning och fakta om havet. Sidan drivs gemensamt av flera universitet inklusive SLU.

Gemensam avsändarbild för Baltic Sea Science Center. Kollage.

Verksamheten i Baltic Sea Science Center utformas av Skansen i samråd med ett kunskapsråd som består av representanter från Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Stockholm Vatten och Avfall.

Publicerad: 07 maj 2024 - Sidansvarig: ann-katrin.hallin@slu.se
Loading…