Sveriges lantbruksuniversitet

SLU och Baltic Sea Science Center

Nyfiken på Östersjön? Besök Baltic Sea Science Center (BSSC) på Skansen och lär dig mer. SLU bidrar stolt med kunskapsunderlaget. 

bssc-fotoJensOlsson.png

Lär dig mer om Östersjön

På Baltic Sea Science Center finns akvarier, utställningar, lektionssalar och laboratorium. Här kan du lära dig mer om hela Östersjön och hur havet påverkas av de 90 miljoner människor som lever runt havet.

Miljöutmaningar för skolelever

De pedagogiska rummen, som i första hand riktar sig till högstadie- och gymnasieelever, lyfter fram tre olika miljöutmaningar:

  1. Övergödning
  2. Miljögifter
  3. Fiske

Vattenutbilda dig på SLU

Vatten är en väl integrerad del i många av SLU:s utbildningar, men vi har också en rad program och kurser med vatten i fokus. 

Loading…