Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen fungerar.  Institutionen för ekologi utbildar, forskar och samverkar för en klok användning av naturens resurser i framtiden.

Kvinna med nyckelpiga på fingret.

Ett av nordens största centrum för ekologiforskning

SLU är ett av Nordens största centrum för ekologisk forskning. Vi kombinerar ekologisk grundforskning och tillämpad forskning inom naturvård, viltförvaltning, skogsbruk och växtskydd.

Grimsö forskningsstation

Vår forskningsstation i Grimsö ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer, SITES, och är tillgänglig för alla forskare. Inom SITES ligger viltövervakningen.

Man och kvinna tar prover på ett kid. Foto.

Vi är krypmästare

Här finns mycket kunskap om insekter. Både de hotade, de som skapar problem och de som är till stor nytta.

Webbinarier: Naturvård i skog

SLU presenterar forskningsresultat som har betydelse för naturvården, särskilt i skog. Vi riktar oss framförallt till dig som arbetar med arbetar med naturvårdsfrågor men alla intresserade är välkomna.

Våra bilder på fotoutställning

Du kan titta på bilder och läsa om vår forskning under An Eye for Science.

Humla som är blå på magen.
Publicerad: 11 juli 2023 - Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se

Kontakt vid institutionen för ekologi                

Prefekter
Astrid Taylor och Sönke Eggers, Mattias Jonsson (ställföreträdande prefekt) ekol-prefekt@slu.se 

Kommunikatör
Anna Lundmark, anna.lundmark@slu.se

Uppsala
Postadress: Box 7044 75007 Uppsala (för brev), Ulls väg 18B 75651  (för paket, glöm inte namn på mottagare)
Besöksadress: Ulls väg 16   

Grimsö
Grimsö 152, 739 93 Riddarhyttan

Internwebb för ekologiinstitutionen

Loading…