Hoppa till huvudinnehåll

Institutionen för ekologi

Hur ska vi bruka mark, vatten och skog utan att arter försvinner och ekosystemtjänster sätts ur spel? Om vi ska kunna lösa dessa ödesfrågor krävs djup insikt i arters ekologi och hur ekosystemen fungerar.  Institutionen för ekologi utbildar, forskar och samverkar för en klok användning av naturens resurser i framtiden.

Kvinna med nyckelpiga på fingret.

Ett av nordens största centrum för ekologiforskning

SLU är ett av Nordens största centrum för ekologisk forskning. Vi kombinerar ekologisk grundforskning och tillämpad forskning inom naturvård, viltförvaltning, skogsbruk och växtskydd.

Grimsö forskningsstation

Vår forskningsstation i Grimsö ingår i ett nationellt nätverk av fältstationer, SITES, och är tillgänglig för alla forskare. Inom SITES ligger viltövervakningen.

Man och kvinna tar prover på ett kid. Foto.

Vi är krypmästare

Här finns mycket kunskap om insekter. Både de hotade, de som skapar problem och de som är till stor nytta.

För skolor: insekter och DNA

Vi har tagit fram stöd till lärare för att undervisa om insekternas mångfald och hur den kan undersökas med DNA-metoder.

Rosa fluffig fjäril

Nytt bicentrum

Nu finns SLU Centrum för biforskning.

Honungsbi på blomma
Publicerad: 19 april 2024 - Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se

Kontakt vid institutionen för ekologi                

Prefekt
Astrid Taylor
Mattias Jonsson (ställföreträdande)
ekol-prefekt@slu.se 

Kommunikatör
Anna Lundmark, anna.lundmark@slu.se

Uppsala
Postadress: Box 7044 75007 Uppsala (för brev), Ulls väg 18B 75651  (för paket, glöm inte namn på mottagare)
Besöksadress: Ulls väg 16   

Grimsö
Grimsö 152, 739 93 Riddarhyttan

Internwebb för ekologiinstitutionen

Loading…