Odling av hållbar energi och ett stärkt svenskt jordbruk genom en ny oljegröda

Senast ändrad: 21 december 2023
Urval av fältkrassning under förädling.

Vi utvecklar en ny, bio-baserad värdekedja för förnybara bränslen och protein i Sverige där fältkrassingen – en helt ny oljegröda står i centrum.

Projektet innebär ett första viktigt steg i att utveckla en helt ny, bio-baserad värdekedja för förnybara bränslen och protein i Sverige. Forskare vid SLU utvecklar just nu en inhemsk vild växt, fältkrassing, till en robust oljegröda, skräddarsydd för det nordiska klimatet. Fältkrassingen har en mycket god vinterhärdighet och torktålighet samt en stor skördepotential.

Projektet strävar efter att introducera en ny gröda i det svenska jordbruket och samtidigt förbättra den regionala tillgången på förnybara resurser. Genom att förbättra fältkrassingen med moderna växtförädlingsmetoder, finslipa odlingstekniker och utforma en hållbar värdekedja för att utnyttja dess potential, kommer projektet att leda till positiva effekter för flera sektorer såsom jordbrukssektorn och energi- och transportsektorn.

Projektgruppen består av partners med kompetens genom hela värdekedjan, från genetik och kemi till systemanalys och produktutveckling säkerställer projektets framsteg. Partners i projektet är förutom SLU, Lunds Universitet, Sveriges Frö och Oljeväxtodlare, RISE, Skeby gårdar och Preem.

Genom att producera förnybara fettsyror för biobränslen och proteiner för mat och foder, stärker detta projekt det svenska jordbruket, minskar koldioxidavtryck och bidrar till en grönare framtid.

Fakta:

Projektets titel

Odling av hållbar energi och ett stärkt svenskt jordbruk genom en ny oljegröda

Projektledare

Cecilia Hammenhag, institutionen för växtförädling

Projektgrupp

Mulatu Geleta, institutionen för växtförädling

Hanna Karlsson Potter, institutionen för teknik och energi

Johanna Rindebäck, Preem

Henrik Rådberg, Preem

Albin Gunnarsson, Sveriges Frö och oljeväxtodlare

Per Persson, Sveriges Frö- och oljeväxtodlare

Nicklas Lundberg, Skeby gårdar

Jeanette Purhagen, Lunds Universitet

David Blomberg Saitton, RISE Processum

Verónica Benavente, RISE Processum

Projekttid

231201-261231

Finansiär

Bio+, Energimyndigheten och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF)

Läs mer

Läs mer om projektet i hos Energimyndigheten och SLF