Hoppa till huvudinnehåll

Honungsbin på SLU

Bigruppen i Uppsala fokuserar på bihälsa. Hur påverkas bisamhället av patogener, miljöfaktorer, bekämpningsmedel och biodlingsmetoder? Och hur kan bin försvara sig på individ och samhällsnivå? Vi tittar framförallt på honungsbin men också humlor och solitärbin. Vi samverkar med myndigheter och biodlare. SLU har också bin i Röbäcksdalen, Umeå. 

Publicerad: 17 juli 2022 - Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se

Kontakt vid institutionen för ekologi                

Prefekter
Astrid Taylor och Sönke Eggers ekol-prefekt@slu.se 

Kommunikatör
Anna Lundmark, anna.lundmark@slu.se

Uppsala
Postadress: Box 7044 75007 Uppsala (för brev), Ulls väg 18B 75651  (för paket, glöm inte namn på mottagare)
Besöksadress: Ulls väg 18B 75651 Uppsala  

Grimsö
Grimsö 152, 739 93 Riddarhyttan

Internwebb för ekologiinstitutionen

Loading…