Hoppa till huvudinnehåll

Forskning om honungsbin

SLU Centrum för forskning om honungsbin fokuserar på honungsbins hälsa, sjukdomarnas ekologi och patologi. Vi bidrar till ny kunskap och lösningar för att minska hotet från sjukdomar och därmed förbättra biodlingens hållbarhet. Vi forskar också om patologi och sjukdomsöverföring hos vilda bin och humlor. Vårt uppdrag är att underlätta grundläggande och tillämpad forskning om honungsbin genom att tillhandahålla infrastruktur, stöd och ett utrymme för samarbete mellan experter inom forskning och industri.

Varroakvalster

Varroa destructor är en externparasit hos honungsbin som otvivelaktigt är det största hotet mot honungsbins hälsa och hållbar biodling världen över.

Fyra bin

Virus

Virus hos bin: deras evolution, anpassning, ekologiska betydelse och vilken effekt de har på bin och andra pollinatörer.

Bi och humla i samma blomma.

Bakterier

En stor del av vår forskning om bakterier kopplade till honungsbin rör den allvarliga yngelsjukdomen amerikansk yngelröta som orsakas av den sporbildande bakterien Paenibacillus larvae.

Rund
Publicerad: 27 mars 2024 - Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se

Kontakt vid institutionen för ekologi                

Prefekt
Astrid Taylor
Mattias Jonsson (ställföreträdande)
ekol-prefekt@slu.se 

Kommunikatör
Anna Lundmark, anna.lundmark@slu.se

Uppsala
Postadress: Box 7044 75007 Uppsala (för brev), Ulls väg 18B 75651  (för paket, glöm inte namn på mottagare)
Besöksadress: Ulls väg 16   

Grimsö
Grimsö 152, 739 93 Riddarhyttan

Internwebb för ekologiinstitutionen

Loading…